ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dofinansowanie do wynagrodzeń

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Pomoc z tarczy antykryzysowej i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

187 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Zapraszam Cię do udziału w kolejnym szkoleniu online w piątek 22 maja 2020 r. w g. 10.00 – 14.30.

Pomoc z tarczy antykryzysowej i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pomoc z tarczy antykryzysowej i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Podczas wczorajszego szkolenia online pojawiło się wiele pytań i wątpliwości dotyczących wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, w tym:

(więcej…)

Subwencje V Tarcza finansowa ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm

381 Wyświetleń

Subwencje – Tarcza finansowa ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm

Drogi Czytelniku,

Wprawdzie dzisiaj pogoda nastraja nostalgicznie ale cały trzeba śledzić zmiany przepisów, a co gorsza ich interpretacji i tak popadłam w nastrój lekko zgryźliwy.

Niestety różne instytucje, z wyjątkiem co do zasady PFRON zamilkły i nie udzielają odpowiedzi na pytania. Chyba że niektórym „wybrańcom”, że pozwolę sobie na złośliwość. Pozostaję zatem bez odpowiedzi w całkiem zacnym towarzystwie, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie uzyskał odpowiedzi na pytania zadane 6 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa weszła w życie 31 marca 2020 r., a zatem miesiąc już upłynął. Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie ma ani jednej wypowiedzi czy wyjaśnienia dla pracodawców. A to pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Paradoks. Czy powinny się tym zająć organizacje pracodawców?

Subwencje - Tarcza finansowa ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm.

Zachęcam Cię drogi Czytelniku do przygotowywania i zadawania pytań, na które będę mogła udzielić odpowiedzi na zdalnym szkoleniu, które planuję w połowie maja.

Nowa wersja tarczy antykryzysowej została uchwalona przez Sejm i przekazana do podpisu Prezydenta.

(więcej…)

Oficjalnie potwierdzona możliwość łączenia dofinansowań i nowelizacja ustawy o rehabilitacji w nowej wersji tarczy. Tarcza 3.0. zaakceptowana przez KE

582 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Od ostatniego wpisu minęło już trochę czasu i doczekaliśmy się wczoraj późnym wieczorem informacji o zaakceptowaniu przez Komisję Europejską tarczy finansowej 3.0. dla MŚP.

W związku z tym na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju udostępniona została lista banków, przez których systemy, drogą online będzie możliwe ubieganie się o subwencji. Dla zainteresowanych polecam Przewodnik po tarczy finansowej.

Dzisiaj rano został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu projekt ustawy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa ta nowelizuje także ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oficjalnie potwierdzona możliwość łączenia dofinansowań i nowelizacja ustawy o rehabilitacji w nowej wersji tarczy. Tarcza 3.0. zaakceptowana przez KE

Oficjalnie potwierdzona możliwość łączenia dofinansowań

Możliwość korzystania z dofinansowań przewidzianych w tarczy antykryzysowej i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która w świetle przepisów wydawała się kwestią dość klarowną, o której pisałam w tym i tym wpisie, budziła jednak w praktyce wątpliwości urzędników.

(więcej…)

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców osób niepełnosprawnych w pytaniach i odpowiedziach. E-book. 22 lata minęły.

370 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj, 16 kwietnia 2020 r., w dniu w którym mijają właśnie 22 lata, od kiedy zajęłam się problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych, chciałabym Ci przedstawić kolejną porcję pytań i odpowiedzi najczęściej pojawiających w ostatnich dniach. Jest to także dzień, w którym wejdzie w życie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, a także mój tata obchodzi urodziny.

E-book Tarcza antykryzysowa

E-book

Cieszę się, że interesują Cię przedstawiane przeze mnie informacje i możesz je wykorzystać w praktyce.

(więcej…)

Wsparcie z tarczy antykryzysowej w pytaniach i odpowiedziach

193 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

15 kwietnia 2020 r. Senat ma zająć się kolejną wersją tarczy antykryzysowej, o której będę pisała w kolejnych wpisach.

Ja, chciałabym dzisiaj udostępnić dla Ciebie ciekawe pytania i odpowiedzi dotyczące tarczy antykryzysowej, a w najbliższej przyszłości przejdę do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane bezpośrednio przez pracodawców drogą telefoniczną i mailową.

To opracowanie znalazłam na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-odpowiadamy-na-pytania

Wsparcie z tarczy antykryzysowej w pytaniach i odpowiedziach

Wsparcie z tarczy antykryzysowej w pytaniach i odpowiedziach

(więcej…)

Zbieg dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych i z tarczy antykryzysowej

317 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj chciałabym przedstawić Ci na przykładach, w tym liczbowych sytuację, w której równocześnie ubiegasz się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego i dofinansowanie na ochronę miejsc pracy z tarczy antykryzysowej z FGŚP lub FP. Takie pytania w ostatnich dniach pojawiają się często. Ostatnio wspomniał coś na ten temat także PFRON.

I jeszcze coś Mój Czytelniku – opracowałam i opublikowałam na blogu dla Ciebie wzór wniosku o zmianę przeznaczenia środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo środków podlegających zwrotowi na ZFRON lub ZFA. Znajdziesz go również na lewym pasku bloga.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – druk sejmowy 330, który modyfikuje tarczę antykryzysową (140 stron + uzasadnienie), a to jeszcze nie koniec zmian. Będę te zmiany śledzić.

A zatem, do dzieła.

Zbieg dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych i z tarczy antykryzysowej

1. Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługuje za okres przestoju?

(więcej…)

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

270 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W poprzednim wpisie omawiałam zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności.

Uzupełnieniem zmian ustawowych jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534), które weszło w życie 27 marca 2020 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

Do wniosku o wydanie orzeczenia trzeba dołączyć dodatkowo dane kontaktowe osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka, w szczególności numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.

(więcej…)

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

368 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Sytuacja jest dynamiczna i mogę przedstawić Ci już proponowane zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na inne zmiany, w szczególności dotyczące wsparcia pracodawców i pracowników, przyjdzie czas później. Projekt jest bardzo obszerny – 170 stron do przeczytania, w dodatku ze zrozumieniem.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji została umieszczona w art. 16 ale do tego musimy zapoznać się z art. 77, 88 i 90 oraz zmian dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności – art. 15h specustawy.

(więcej…)

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności – w projekcie tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa

324 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Tarcza antykryzysowa rozwiązuje także kwestie dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o niezdolności do pracy. Jest rzeczą powszechnie znaną, iż orzeczenia te w większości przypadków są wydawane na czas określony, a koronawirus nikogo nie pytając o zdanie, wyeliminował możliwość uzyskania kolejnego orzeczenia.

UWAGA na komunikat PFRON dotyczący odraczania terminów i rozkładania na raty zobowiązań składkowych i podatkowych w związku z następstwami koronawirusa

Przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności – w projekcie tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa

Proponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie niedogodności z tym związanych i dla osób niepełnosprawnych i dla ich pracodawców. Zaproponowane przedłużenie ważności orzeczeń spowoduje, że zachowane zostanie prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

(więcej…)