ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: umiarkowany stopień

Kancelaria Radcy Prawnego Onlex

Osoba z umiarkowanym upośledzeniem może mieć trudności w wykonywaniu codziennych czynności i różnorodnych zadań – zarówno na niwie społecznej, jak i zawodowej. Miewa na przykład trudności z komunikowaniem się; nierzadko wymagają wsparcia w przyswajaniu nowych umiejętności. Potrzebuje jej też w zakresie pracy nad rozwojem. Może wymagać specjalistycznej pomocy do tego, by jak najwydajniej funkcjonował w społeczeństwie.

Jakkolwiek soba o takim orzecznictwie może podjąć pracę, jednak wówczas muszą zostać przez pracodawcę spełnione pewne warunki. W tym celu pracodawca nierzadko składa wniosek do PFRON-u o refundację niektórych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Otrzymuje wówczas środki pokrywające część miesięcznego wynagrodzenia oraz odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy, dostosowane do jego potrzeb (z wykorzystaniem różnorodnych zdobyczy technologicznych).

Niepełnosprawność o stopniu umiarkowanym jest ustalana w oparciu o postanowienie orzecznicze Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po złożeniu odpowiedniego wniosku i przeprowadzeniu badań lekarskich, zespół wydaje decyzję wskazującą na stopień niepełnosprawności.

Stopień umiarkowany niepełnosprawności może być wyznaczony w przypadku, gdy występuje naruszona sprawność organizmu, która to skutkuje obniżeniem sprawności fizycznej, psychicznej bądź psychofizycznej. Jakkolwiek niedomogi mogą zostać zrekompensowane poprzez udogodnienia technologiczne. Szansę na rynku pracy natomiast wyrównują różnorodne dofinansowania – przede wszystkim z PFRON-u. Aby skorzystać z ulgi, pracodawca musi złożyć wniosek, zawierający informacje o pracowniku, w okręgowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia. Pracodawca otrzyma od PFRON-u dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 1350 złotych miesięcznie, co w uzasadnionych przypadkach może zostać zwiększone o dodatkowe 900 złotych.

Czas zatrudnienia tej osoby nie może przekraczać 7 godzin dziennie, a takze 35 tygodniowo. Nadgodziny nie wchodzą więc w rachubę, podobnie jak praca na nocną zmianę.

Onlex
Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Pałecka-Błaszczyk

Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela „Montera” 54 m. 20
04-412 Warszawa
Tel. kom.: +48 606 825 920
Tel. kom.: +48 501 368 420
e-mail: kontakt@onlex.pl