ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

  • Reprezentowanie pracodawców przed organami administracji (Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
  • Reprezentowanie pracodawców przed sądami administracyjnymi, w szczególności Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi.