ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Sprawdzenie prawidłowości wystawiania ulg we wpłatach na PFRON dla kontrahentów, usługa własna a usługi obce, podwykonawstwo, terminowość opłacania należności, wskaźniki i stany zatrudnienia.
  • Obowiązki związane z ulgami, coroczne informacje dla kontrahentów, ulgi dla kontrahentów, sprawozdawczość do PFRON, wewnętrzna ewidencja ulg.
  • Odwołania od decyzji, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA.