ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Sprawdzenie prawidłowości wystawiania ulg we wpłatach na PFRON dla kontrahentów, usługa własna a usługi obce, podwykonawstwo, terminowość opłacania należności, wskaźniki i stany zatrudnienia.
  • Obowiązki związane z ulgami, coroczne informacje dla kontrahentów, ulgi dla kontrahentów, sprawozdawczość do PFRON, wewnętrzna ewidencja ulg.
  • Odwołania od decyzji, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy są zobowiązani do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wówczas gdy ich wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi przynajmniej 6%. Nie odnosi się to do pewnego rodzaju miejsc pracy – na przykład uczelni wyższych. Przykładowo w Art. 22 ust. 1 ustawy rehabilitacyjnej przewiduje obniżkę wpłat na PFRON z tytułu zakupu produkcji lub usługi, które zostały wytworzone lub świadczone przez pracodawcę zatrudniającego osoby niepełnosprawne, z wyłączeniem handlu.


Nasza kancelaria prawna zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie ulg we wpłatach na PFRON. Oferujemy szeroki zakres usług, w tym: sprawdzenie prawidłowości wystawiania ulg we wpłatach na Fundusz dla kontrahentów, audytowanie usług własnych i obcych, prowadzenie sprawozdawczości do PFRON, zapewnienie terminowości opłacania należności i wskaźników zatrudnienia. Pomagamy również w sporządzaniu odwołań od decyzji oraz skarg do sądu administracyjnego i NSA. Nasz zespół specjalistów pomoże Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązania, które pomogą Ci w optymalizacji wpłat na Fundusz. Zajmujemy się także prowadzeniem wewnętrznej ewidencji ulg, a także przygotowywaniem corocznych informacji dla kontrahentów. Naszym celem jest zapewnienie klientom profesjonalnej obsługi w zakresie wpłat na PFRON. Zapewniamy także podwykonawstwo, które zapewnia sprawne i szybkie wykonanie zlecenia. Gwarantujemy terminowość opłacania należności, a także zapewnienie wskaźników i stanów zatrudnienia.