ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: lekki stopień

Kancelaria Radcy Prawnego Onlex

Pracodawca, który zatrudni osobę z łagodnym stopniem niepełnosprawności, może skorzystać z różnych mechanizmów wsparcia, które m.in. zapewniają osobom niepełnosprawnym wygodniejsze warunki pracy (np. wyposażenie stanowiska pracy, dostosowane do jego potrzeb. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania z PFRON-u, wskutek którego pracodawca otrzymuje pomoc finansową w zakresie zatrudnienia takiej osoby. Korzysta on na przykład z refundacji części wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. W tym celu pracodawca składa wniosek do Funduszu o refundację niektórych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.

Niepełnosprawność jest ustalana w oparciu o postanowienie orzecznicze Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po złożeniu odpowiedniego wniosku i przeprowadzeniu badań lekarskich, zespół wydaje decyzję wskazującą na stopień niepełnosprawności.

Stopień lekki niepełnosprawności może być stwierdzony w przypadku, gdy u danej osoby występuje naruszona sprawność organizmu, która to skutkuje obniżeniem wydolności fizycznej, psychicznej bądź psychofizycznej. Jakkolwiek niedomogi mogą zostać zrekompensowane poprzez udogodnienia technologiczne. Szansę na rynku pracy natomiast wyrównują różnorodne dofinansowania – przede wszystkim z PFRON-u. Standardowo wynosi ona 500 złotych miesięcznie, jakkolwiek kwota ta może zostać zwiększona, gdy zostały stwierdzone dodatkowe upośledzenia (np. epilepsja) o 900 złotych. Nadto fundusz pokrywa część składki emerytalnej i rentowej.

Onlex
Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Pałecka-Błaszczyk

Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela „Montera” 54 m. 20
04-412 Warszawa
Tel. kom.: +48 606 825 920
Tel. kom.: +48 501 368 420
e-mail: kontakt@onlex.pl