ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie z PFRON

 

Programy finansowe dla osób niepełnosprawnych oferowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), mają na celu wspieranie rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. W celu uzyskania dofinansowania z PFRON należy spełnić kilka warunków i złożyć odpowiednie dokumenty. Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych informacji dotyczących tego tematu:

 

Warunki ubiegania się o dofinansowanie z PFRON:

 

  • Aby uzyskać dofinansowanie z PFRON, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ. Dodatkowo, projekt, dla którego chcemy uzyskać dofinansowanie, musi mieć charakter rehabilitacyjny i przyczyniać się do poprawy jakości życia osoby niepełnosprawnej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

  • Żeby zaś złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON, należy przedstawić dokumenty potwierdzające niepełnosprawność oraz projekt, który ma być dofinansowany. Wśród dokumentów potwierdzających niepełnosprawność są: orzeczenie o niepełnosprawności, karta informacyjna, zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie o pobieranych świadczeniach itp. Natomiast wśród dokumentów dotyczących projektu znajdują się: plan działania, kosztorys, harmonogram realizacji, umowa z wykonawcą itp.
  •  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej PFRON.

     

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

  • Wniosek o dofinansowanie z PFRON można złożyć drogą elektroniczną lub w formie papierowej. Powinien on być poprawnie wypełniony i zawierać wszystkie wymagane dokumenty.