ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych to instytucja, która powstała w celu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w sferze zawodowej i społecznej. Jest to system dobrowolny, do którego wpłacają składki pracodawcy, a środki te są wykorzystywane na finansowanie działań związanych z rehabilitacją zawodową, społeczną i medyczną pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu pracownicy z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie w postaci dostosowania stanowiska pracy, szkoleń, kursów i innych form aktywizacji zawodowej. Fundusz może również pokrywać koszty rehabilitacji medycznej oraz zakupu specjalistycznego sprzętu. Jego celem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich pełne włączenie do życia zawodowego i społecznego.

 

W ten sposób pomaga zniwelować bariery, umożliwiając pełniejsze wykorzystanie potencjału pracowników z niepełnosprawnościami.