ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ, orzeczenia KRUS, orzeczenia resortowych komisji orzekających, wyroki sądów).
 • Symbole przyczyn niepełnosprawności.
 • Wliczanie do stanów i wskaźników zatrudnienia.
 • Odwołania do organów II instancji i do sądu.

Jeśli osoba nie zgadza się z orzeczeniem lub uważa, że nie zostały uwzględnione wszystkie istotne aspekty jej stanu zdrowia lub niepełnosprawności, może podjąć próbę odwołania się od decyzji. Procedury odwoławcze mogą się różnić w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują:

Składanie odwołania: osoba ubiegająca się o orzeczenie niepełnosprawności musi złożyć pisemne odwołanie do odpowiedniego organu lub komisji odwoławczej. W odwołaniu powinny znaleźć się argumenty i dowody, które uzasadniają potrzebę ponownej oceny.

 

– Przesłuchanie lub dodatkowe badania: w niektórych przypadkach organ odwoławczy może zdecydować się na przesłuchanie osoby ubiegającej się o orzeczenie lub na dodatkowe badania medyczne w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

Odwołanie od decyzji komisji orzekającej o niepełnosprawności

 

Decyzja odwoławcza: po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy wydaje swoją decyzję, która może potwierdzać orzeczenie początkowe, zmieniać stopień niepełnosprawności lub całkowicie odwołać wcześniejszą decyzję.

 

Proces orzekania o stopniu niepełnosprawności i ewentualnego odwoływania się jest kluczowy dla osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do odpowiedniego wsparcia, korzyści społecznych i usług medycznych. Ważne jest, aby ten proces był transparentny, sprawiedliwy i uwzględniał indywidualne potrzeby i sytuację każdej osoby.

 

Decyzja odwoławcza po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy wydaje swoją decyzję, która może potwierdzać orzeczenie początkowe, zmieniać stopień niepełnosprawności lub całkowicie odwołać wcześniejszą decyzję.

 

Decyzja odwoławcza: po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy wydaje swoją decyzję, która może potwierdzać orzeczenie początkowe, zmienia stopień niepełnosprawności lub całkowicie odwołać poprzednią decyzję.

 

Symbole przyczyn niepełnosprawności

Symbole przyczyn niepełnosprawności pomagają jednoznacznie identyfikować przyczyny niepełnosprawności danej osoby w dokumentacji medycznej oraz ułatwiają komunikację między osobami z niepełnosprawnością a społeczeństwem (w tym także z pracodawcami).

 

Wyróżniamy tu takie symbole jak:

 

 • 01-U (upośledzenie umysłowe): symbol ten jest używany, aby określić osoby z upośledzeniem umysłowym, co może objawiać się różnymi stopniami trudności w intelektualnym i społecznym funkcjonowaniu.

 • 02-P (choroby psychiczne): określa to osoby cierpiące na różne rodzaje chorób psychicznych, takie jak depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe i inne, które wpływają na zdolność do funkcjonowania emocjonalnego i psychicznego.

 • 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu): ten symbol odnosi się do osób z zaburzeniami mowy, głosu lub chorobami słuchu, które mogą wpływać na komunikację werbalną.

 • 04-O (choroby narządu wzroku): w ten sposób oznacza się osoby z różnymi chorobami narządu wzroku, w tym np. zaćmą, jaskrą czy zwyrodnieniem plamki żółtej.

 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu): ten symbol dotyczy osób z upośledzeniem narządu ruchu, które mogą mieć trudności z poruszaniem się lub funkcjonowaniem fizycznym.

 • 06-E (epilepsja): określa osoby cierpiące na epilepsję, co objawia się występowaniem napadów padaczkowych.

 • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia): Ten symbol jest używany w przypadku osób z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma, oraz chorobami układu krążenia, np. nadciśnieniem tętniczym.

 • 08-T (choroby układu pokarmowego): Oznacza osoby z różnymi schorzeniami układu pokarmowego, takimi jak wrzody żołądka, choroba Crohna czy celiakia.

 • 09-M (choroby układu moczowo-płciowego): ten symbol jest używany w przypadku osób z chorobami układu moczowo-płciowego, np. infekcjami dróg moczowych czy chorobami nerek.

 • 10-N (choroby neurologiczne): oznacza osoby cierpiące na różne rodzaje chorób neurologicznych, takie jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy neuropatie.

 • 11-I (inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego).

 • 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe): odnosi się do osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, które wpływają na ogólny rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny.