ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

  • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ, orzeczenia KRUS, orzeczenia resortowych komisji orzekających, wyroki sądów).
  • Symbole przyczyn niepełnosprawności.
  • Wliczanie do stanów i wskaźników zatrudnienia.
  • Odwołania do organów II instancji i do sądu.