ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Pracodawca po utracie statusu zakładu pracy chronionej

Pracodawca po utracie statusu zakładu pracy chronionej

  • Wniosek o uchylenie statusu zakładu pracy chronionej.
  • Wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  • Wydatkowanie środków zfron.
  • Kontrole zfron.
  • Obowiązek utrzymania wskaźnika zatrudnienia i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  • Obowiązki sprawozdawcze.

Kiedy firma przestaje spełniać wymagania zakładu pracy chronionej, pracodawca musi spełnić rozmaite formalności. Przede wszystkim należy złożyć wniosek do wojewody o uchylenie rzeczonego statusu. W niektórych przypadkach może zachować środki na zakładowym funduszu rehabilitacyjnym. 


Nasza kancelaria oferuje profesjonalne usługi w zakresie wnioskowania o uchylenie statusu zakładu pracy chronionej, w tym przygotowanie wniosku i negocjacje z przedstawicielami z PFRON-u. Ponadto pomagamy w zarządzaniu zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym wpływem i wydatkowaniem środków. Kancelaria oferuje także usługi w zakresie kontroli oraz wsparcie w utrzymaniu wskaźnika zatrudnienia i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nadto i obejmują także udzielanie porad dotyczących obowiązków sprawozdawczych i konsultacji w zakresie przepisów dotyczących zakładu pracy chronionej.