ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Pracodawca po utracie statusu zakładu pracy chronionej

Pracodawca po utracie statusu zakładu pracy chronionej

  • Wniosek o uchylenie statusu zakładu pracy chronionej.
  • Wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  • Wydatkowanie środków zfron.
  • Kontrole zfron.
  • Obowiązek utrzymania wskaźnika zatrudnienia i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  • Obowiązki sprawozdawcze.