ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Opinie prawne.
 • Sprawdzenie spełniania warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w tym terminowości ponoszenia kosztów płacy, wykazywania efektu zachęty ilościowego i jakościowego, ustalenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorstw powiązanych.
 • Decyzja nakazująca zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Decyzja ustalająca wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Decyzja wstrzymująca wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Decyzja o odmowie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.
 • Wniosek o umorzenie odsetek od dofinansowania objętego zwrotem.
 • Wniosek o rozłożenie na raty dofinansowania lub odroczenie terminu płatności.
 • Stała obsługa.
 • Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA.
 • Skargi na bezczynność organu.

Dofinansowanie z PFRON-u do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w ramach funduszu PFRON jest szansą dla pracodawcy, aby zapewnić osobie niepełnosprawnej dostęp do rynku pracy. Jest to inicjatywa, która ma na celu wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych, a także ich aktywizację zawodową. PFRON oferuje pracodawcom dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w wysokości do 2400 złotych miesięcznie (najwyższej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Jest to ważny krok w kierunku wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, które toczą zazwyczaj trudną walkę o prawo do pracy. Dofinansowanie jest konkretnym przykładem wsparcia ze strony państwa w tej kwestii. 

 

Dofinansowanie może być wykorzystane przez pracodawców w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także w celu zapewnienia im odpowiednich warunków zatrudnienia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ osoby niepełnosprawne często muszą radzić sobie z wieloma trudnościami w pracy. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych jest więc ważnym instrumentem pomocy i wsparcia dla pracodawców, którzy chcą umożliwić im pełny i satysfakcjonujący dostęp do rynku pracy.


W związku z powyższym nasza kancelaria prawna oferuje kompleksowe usługi w zakresie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Oferujemy profesjonalne opinie prawne, doradztwo w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań dla Państwa firmy w tym zakresie. Zajmiemy się również sprawdzeniem spełniania warunków uzyskiwania dofinansowania, w tym terminowości ponoszenia kosztów płacy, wykazywania efektu zachęty ilościowego i jakościowego, ustalenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorstw powiązanych. Ponadto sporządzimy decyzje nakazujące zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, decyzje ustalające wysokość dofinansowania, odnosimy się do decyzji wstrzymujących wypłatę oraz jej odmawiające, a także tworzymy wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skargi: do sądu administracyjnego, kasacyjne do NSA, na bezczynność organu,  o stwierdzenie nieważności decyzji i tym podobne rzeczy. Oferujemy stałą obsługę w zakresie wspomnianych usług.