ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Opinie prawne.
 • Sprawdzenie spełniania warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w tym terminowości ponoszenia kosztów płacy, wykazywania efektu zachęty ilościowego i jakościowego, ustalenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorstw powiązanych.
 • Decyzja nakazująca zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Decyzja ustalająca wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Decyzja wstrzymująca wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Decyzja o odmowie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.
 • Wniosek o umorzenie odsetek od dofinansowania objętego zwrotem.
 • Wniosek o rozłożenie na raty dofinansowania lub odroczenie terminu płatności.
 • Stała obsługa.
 • Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA.
 • Skargi na bezczynność organu.