ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Audyty KAS

Audyty KAS

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to instytucja państwowa w Polsce odpowiedzialna za kontrolę i nadzór nad podatkami, celami, akcyzami oraz przeciwdziałanie nielegalnym działaniom gospodarczym. Czynności audytowe KAS odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu rzetelności systemu podatkowego oraz ochrony interesów finansowych państwa. Oto kilka głównych czynności audytowych KAS:

 

 • – Kontrole podatkowe: KAS przeprowadza kontrole podatkowe w celu sprawdzenia zgodności z przepisami podatkowymi i celno-skarbowymi. Podczas tych kontroli analizowane są księgi rachunkowe i dokumentacja finansowa przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.
 •  
 • – Rozliczenia podatkowe: Audytorzy KAS dokładnie analizują złożone deklaracje podatkowe, aby sprawdzić, czy podatnicy prawidłowo wyliczają i odprowadzają podatki.
 •  
 • – Kontrole celno-skarbowe: KAS kontroluje import i eksport towarów, aby zapobiegać oszustwom celno-skarbowym oraz nielegalnym przemieszczaniem towarów.
 • Kontrole akcyzowe: W ramach kontroli akcyzowych KAS sprawdza legalność produkcji, obrotu i przechowywania towarów akcyzowych, takich jak alkohol, papierosy i paliwa.
 •  
 • – Kontrole finansowe: KAS analizuje stan finansowy przedsiębiorstw i osób fizycznych, aby zidentyfikować nieprawidłowości finansowe, ukryte dochody lub unikanie opodatkowania.
 •  
 • – Przeciwdziałanie VAT-fraud: KAS podejmuje działania w celu wykrywania i zwalczania oszustw związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT), takie jak tzw. „karuzele podatkowe.”
 •  
 • – Przeciwdziałanie nielegalnym transakcjom finansowym: KAS współpracuje z innymi agencjami i organami ścigania w celu identyfikacji i zwalczania nielegalnych transakcji finansowych, w tym praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Edukacja i doradztwo: KAS prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe, aby pomóc podatnikom zrozumieć i przestrzegać przepisów podatkowych oraz celno-skarbowych.
 • Monitorowanie i analiza ryzyka: KAS stosuje narzędzia i technologie do monitorowania i analizy ryzyka w celu wykrywania potencjalnych nieprawidłowości oraz oszustw podatkowych.
 •  

Czynności audytowe KAS są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemu podatkowego i celno-skarbowego w Polsce oraz w celu zapewnienia, że podatnicy przestrzegają obowiązujących przepisów. Działania te pomagają również w zapobieganiu utracie dochodów budżetowych i finansowaniu różnych programów społecznych i inwestycji publicznych.