ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Pomoc publiczna związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Pomoc publiczna związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

  • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
  • Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników oraz domowników.
  • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
  • Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń i przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
  • Zwrot kosztów pracowników pomagających osobom niepełnosprawnym i ich szkoleń.
  • Szkolenia pracowników niepełnosprawnych.