ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców osób niepełnosprawnych w pytaniach i odpowiedziach. E-book. 22 lata minęły.

341 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj, 16 kwietnia 2020 r., w dniu w którym mijają właśnie 22 lata, od kiedy zajęłam się problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych, chciałabym Ci przedstawić kolejną porcję pytań i odpowiedzi najczęściej pojawiających w ostatnich dniach. Jest to także dzień, w którym wejdzie w życie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, a także mój tata obchodzi urodziny.

E-book Tarcza antykryzysowa

E-book

Cieszę się, że interesują Cię przedstawiane przeze mnie informacje i możesz je wykorzystać w praktyce.

Jeżeli chcesz nadal otrzymywać informacje w dotychczasowej formule, chcesz zadawać pytania, chcesz zlecić obsługę prawną na czas epidemii koronawirusa albo i dłużej – możesz kupić  e-booka mojego autorstwa „Tarcza antykryzysowa. Subiektywny przegląd dofinansowań”.

Nie będę ukrywać, że kupując e-booka, pomożesz Drogi Czytelniku, w rozwoju bloga.

A zatem zajrzyj do zakładki: Pomoc prawna. E-book.

E-book stanowi kompendium wiedzy na temat pomocy państwa celem ochrony miejsc pracy pracowników i przedsiębiorców i jest napisany w możliwie przystępny i jasny sposób. Uwzględnia sytuację prawną pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych i kwestie kumulacji różnych tytułów pomocy. Zawiera także rozwiązania proponowane w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej. E-book zawiera także komentarz do zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Blog stanowi przedłużenie e-booka.

Zaproponowałam 3 wersje do wyboru:

1) e-book,

2) e-book + krótkie konsultacje telefoniczne i mailowe,

3) e-book + miesięczna obsługa prawna.

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców osób niepełnosprawnych w pytaniach i odpowiedziach

Pierwsze zagadnienie dotyczy przedłużenia ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ustawodawca tak pogmatwał tę problematykę, że trudno ustalić sens regulacji.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności wydanych na czas określony, których ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przepis ten wszedł w życie z mocą obowiązująca od 9 grudnia 2019 r., a cała ustawa COVID-19 weszła w życie 8 marca 2020 r. 31 marca 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja tejże ustawy – tarcza antykryzysowa.

Reasumując:jeżeli ważność orzeczenia o niepełnosprawności upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności orzeczenia było złożenie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia do dnia 7 marca 2020 r. Wtedy ważność orzeczenia z mocy prawa ulega przedłużeniu do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa COVID-19 weszła w życie 8 marca 2020 r.

Jeżeli ważność orzeczenia o niepełnosprawności upłynęła w okresie od 8 marca 2020 r. – ważność orzeczenia z mocy prawa ulega przedłużeniu do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Nie ma w tej sytuacji konieczności składania wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. Aby utrzymać ciągłość niepełnosprawności, kolejny wniosek trzeba będzie złożyć najpóźniej w dniu następnym po utracie ważności poprzedniego orzeczenia (upływ 60 dni od odwołania epidemii), a dobrze byłoby go złożyć niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Czy można pobierać zwiększone dofinansowanie na osobę ze szczególnym schorzeniem, której orzeczenie straciło ważność 20 marca 2020 r.?

Ważność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności została przedłużona ustawowo, a zatem pracodawca ma prawo pobierać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości powiększonej o 600 zł za marzec albo 600 zł przy lekkim stopniu, 900 zł przy umiarkowanym stopniu lub 1200 zł przy znacznym stopniu niepełnosprawności od kwietnia 2020 r. Przedłużona jest ważność całego orzeczenia, a zatem stopnia niepełnosprawności i szczególnego schorzenia do 60. dnia  od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

A zatem w sytuacji, gdy zostanie już wydane nowe orzeczenie ze szczególnym schorzeniem, może dojść do przerwy w szczególnym schorzeniu, gdyż będziemy mogli je uwzględnić dopiero od dnia wpływu tego nowego orzeczenia do pracodawcy.  Dofinansowanie będziemy pobierać za ten okres w wysokości dla danego stopnia niepełnosprawności, a od dnia wpływu orzeczenia powiększone.

Ta sytuacja znów pokazuje, jak przyjęta interpretacja dokumentowania szczególnych schorzeń jest nieżyciowa i niecelowa, ale to całkowicie na marginesie.

15 kwietnia 2020 r. upływa termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za marzec 2020 r. Płatnik zgłaszający 47 osób ubezpieczonych będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS w 50%? Co ma zrobić, żeby nie popaść w zwłokę w opłacaniu składek, w sytuacji gdy te przepisy jeszcze nie obowiązują?

Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek, a po korzystnej zmianie przepisów o zwolnienie z opłacania składek. Wtedy nie narobimy sobie zaległości, a ZUS rozpatrzy obydwa wnioski. Gdybyśmy należność opłacili  – nie skorzystamy ze zwolnienia. To zabezpiecza także możliwość wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Jak wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w sytuacji uzyskania zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

W takim przypadku trzeba będzie kwotę kosztów płacy pomniejszyć o składki, co do których otrzymaliśmy zwolnienie z opłacania. To będzie 100% składek przy płatnikach od 1 do 9 ubezpieczonych i 50% przy płatnikach od 10 do 49 ubezpieczonych.

Czy można łączyć różne dofinansowania (z tarczy antykryzysowej i SOD) i zwolnienie z opłacania składek?

Jest to możliwe w sposób następujący:

  • uzyskujemy dofinansowanie ze środków FP (umowa ze starostą) w wysokości np. 1300 zł na wynagrodzenie pracownika – bez składek,
  • korzystamy ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od całości wynagrodzenia,
  • korzystamy z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, pomniejszając koszty płacy o składki objęte zwolnieniem i wykazując pomoc w wysokości 1300 zł w pozycjach 49 i 53 INF-D-P.

Czy można korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w sytuacji odroczenia terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne?

Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne to nic innego jak przesunięcie terminu płatności składek, ustalenie nowego umownego terminu płatności. Możemy zatem wnioskować i uzyskać dofinansowanie aczkolwiek pod warunkiem, że dotrzymamy nowego terminu płatności. Gdyby miały pojawić się problemy z zapłatą w nowym terminie, złóżmy kolejny wniosek o prolongatę albo skorzystajmy z rozłożenia płatności na raty.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy

Dzisiaj spacerowałam trochę po zamglonej i zachmurzonej Warszawie.

Tym razem nie odwiedzałam jednak Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Polską Agencję Rozwoju Przemysłu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.