ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oficjalnie potwierdzona możliwość łączenia dofinansowań i nowelizacja ustawy o rehabilitacji w nowej wersji tarczy. Tarcza 3.0. zaakceptowana przez KE

582 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Od ostatniego wpisu minęło już trochę czasu i doczekaliśmy się wczoraj późnym wieczorem informacji o zaakceptowaniu przez Komisję Europejską tarczy finansowej 3.0. dla MŚP.

W związku z tym na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju udostępniona została lista banków, przez których systemy, drogą online będzie możliwe ubieganie się o subwencji. Dla zainteresowanych polecam Przewodnik po tarczy finansowej.

Dzisiaj rano został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu projekt ustawy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa ta nowelizuje także ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oficjalnie potwierdzona możliwość łączenia dofinansowań i nowelizacja ustawy o rehabilitacji w nowej wersji tarczy. Tarcza 3.0. zaakceptowana przez KE

Oficjalnie potwierdzona możliwość łączenia dofinansowań

Możliwość korzystania z dofinansowań przewidzianych w tarczy antykryzysowej i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która w świetle przepisów wydawała się kwestią dość klarowną, o której pisałam w tym i tym wpisie, budziła jednak w praktyce wątpliwości urzędników.

Pracodawcy, którzy aplikowali o pomoc zarówno z FGŚP jak i FP byli pouczani o braku możliwości równoczesnego korzystania z SOD, a nawet straszeni karami za korzystanie z przysługującego im wsparcia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu zajęło stanowisko, iż możliwe jest uzyskiwanie pomocy w postaci dofinansowania do wynagrodzeń ze środków FGŚP (umowa z wojewódzkim urzędem pracy) albo pomocy ze środków FP (umowa ze starostą, pup) i równocześnie pozyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Pisała również o tym Gazeta Prawna.

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji oraz tarczy antykryzysowej w kontekście łączenia dofinansowań

Tymczasem, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 28 kwietnia 2020 r. zawiera także rozwiązania, które doprecyzowują z tym zakresie przepisy tarczy antykryzysowej i ustawy o rehabilitacji.

Dofinansowanie z Funduszu Pracy i SOD

Art. 1. pkt 13 – po art. 15zze dodaje się art. 15zze1 w brzmieniu:
„Art. 15zze1. Pracodawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 15zzb ust. 5, albo podmiotem, o którym mowa w art. 15zze ust. 1, korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568), w części nie podlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa
w art. 15zzb lub art. 15zze. Przepisów art. 15zzb ust. 12 i art. 15zze ust. 11 nie stosuje się.”;

Ta propozycja przepisu może całkowicie odwrócić zasadę łączenia dofinansowań, gdyż wskazuje na możliwość korzystania z dofinansowania z tarczy w zakresie nieobjętym dofinansowaniem do wynagrodzeń, o której to możliwości wspominałam w pkt 5 tego wpisu. 

Należy się zatem liczyć z tym, że wypełnienie wniosku o wsparcie może być bardziej skomplikowane, gdyż wnioskowaną pomoc trzeba będzie pomniejszyć o dofinansowanie z PFRON.

Wydłużenie trwania umów zawartych na podstawie ustawy o rehabilitacji

W projektowanym art. 15zzf1 ustawy COVID-19, zakłada się, że w przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12a, art. 13, art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 32, art. 36, art. 40, art. 41 i art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568), w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, organy i podmioty powołane do zawierania umów mogą, na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

Doprecyzowanie terminu udzielania pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce na podstawie ustawy o rehabilitacji

Zmiana art. 68ge ust. 1 ustawy o rehabilitacji poprzez doprecyzowanie terminu uznania pomocy publicznej udzielanej na podstawie ustawy o rehabilitacji za pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce – za okresy od marca do grudnia 2020 r. zamiast za okres do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stany epidemii.

Art. 68ge ust. 1. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 i art. 41 za okresy od marca do grudnia 2020 r. może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

PS. Las był, jest i będzie.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Skutki ograniczenia wpływów na ZFRON zgodnie z Polskim Ładem – artykuł w prawo.pl – częściowa polemika

Na fali opisywanych zmian, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. na mocy Polskiego Ładu, w prawo.pl dnia 9 grudnia 2021 r. ukazał się artykuł P. Grażyny Leśniak Wyższa kwota wolna w podatku uderzy w niepełnosprawnych pracowników.

Zgadzając się co do zasady z zaprezentowanymi tezami artykułu, o czym także pisałam na blogu we wpisie z 20 września 2021 r., chciałabym jednak odnieść się do kwestii skutków wprowadzenia tych zmian, które zostały wymienione w treści artykułu, a w których rozmówcy autorki wskazywali na to, że wprowadzone zmiany zmuszą pracodawców do znalezienia innych form finansowania [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

4 odpowiedzi

 1. Dzień dobry.
  Jestem niezwykle wdzięczny za wspieranie przedsiębiorców (ZPCh) w tych trudnych chwilach. Mamy poważne problemy związane z pandemią. Wczoraj okazało się, że nie mogę skorzystać z ulgi 50% na ZUS. Zawsze 99% sprawozdań uwzględniało zatrudnienie w etatach, a tych mam 47. Tym razem ZUS oczekuje na podanie ilości osób od których odprowadzane jest ubezpieczenie i okazało się, że takich osób na 29 lutego było 51. Nikogo nie interesuje ile godzin ci pracownicy przepracowali i jakie otrzymali uposażenie. To jest gloryfikacja tych pracodawców u których pracuje się na czarno. W drugiej spółce zatrudniam blisko 200 pracowników i chyba tarcze stanowią tylko ochronę dla Rządu.
  Miło mi że po blisko 20 latach zaistniała okazja do kontaktu.
  Serdecznie pozdrawiam
  Zbigniew Kożdoń
  Prezes Zarządów – P.W. INTERGOS Sp. z o.o. i INTERGOS II Sp. z o.o. Bielsko-Biała

  1. Zgadzam się z Panem Zbigniewem , gdyż mamy podobną sytuację . Jedna firma ma 8 etatów ( 10 pracowników) wg ustawy jest mikro według tarczy antykryzysowej w zus już nie. W dwóch pozostałych ponad 300 ( liczą się razem jako duże przedsiębiorstwo ) czyli jak Pan Zbigniew powiedział.
   Pozdrawiam serdecznie

   1. Dzień dobry Pani Aniu,
    pomoc z tarczy jest udzielana przedsiębiorcom według definicji Prawa przedsiębiorców, a zatem nie liczymy ich stanów zatrudnienia łącznie. Może uda się uzyskać jakąś pomoc.
    W razie czego, zapraszam do kontaktu. Tu nastąpiła zmiana – liczymy dane z przedsiębiorstw powiązanych, a nawet partnerskich.
    Dla przedsiębiorców powyżej 249 pracowników jest dofinansowanie z FGŚP oraz tarcza finansowa ze środków PFRON w postaci w szczególności finansowania preferencyjnego do 750.000 zł, z możliwością częściowego umorzenia.
    pozdrawiam
    Anna Pałecka-Błaszczyk

  2. Dzień dobry,

   wielka szkoda, zdecydowały takie szczegóły.
   Proszę koniecznie zainteresować się tarczą finansową dla MŚP, jest uzależniona od 25% spadku obrotów za miesiąc po 1 lutego 2020 r.do miesiąca poprzedniego albo do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku.
   pozdrawiam serdecznie
   Anna Pałecka-Błaszczyk