ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dofinansowanie do wynagrodzeń i nie tylko

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Dostałeś wezwanie do zwrotu dofinansowania. Co dalej?

Jeśli dostałeś wezwanie do zwrotu dofinansowania – skontaktuj się z nami!

Przygotuj: skan wezwania

Kontakt:

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Pałecka-Błaszczyk Sp. k.

Biuro w Warszawie

ul. Majdańska 45/6
04-110 Warszawa
Telefon: 22 370 29 72

*****