ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Z życia Kancelarii

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Nowy Rok – nowy SOD. Nowa siedziba biura. Nowa stała obsługa. Nowe audyty. Wygrane sprawy

309 Wyświetleń

Dzień dobry Drogi Czytelniku,

Nowy Rok – nowy SOD, chciałby się powiedzieć, bo począwszy od stycznia 2023 r. zwiększyła się wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która wyniesie:

1) 2400 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2) 1350 zł na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3) 500 zł na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty dofinansowania do osób ze szczególnymi schorzeniami pozostają na tym samym poziomie (odpowiednio 1200, 900 i 600 zł).

Na zdjęciu widoczek ze szkolenia w Zakopanem, które udało się przeprowadzić po 3-letniej covidowej przerwie. W Zakopanem powitała nas wiosna, ale w trakcie pobytu spadł śnieg, co skwapliwie udokumentowałam.

Nowa siedziba firmy

Ostatecznie dokonałam zmiany siedziby Kancelarii, zapraszam Klientów do biura przy al. gen. Chruściela „Montera” 54 m. 20 w Warszawie. Mamy windę i prawdziwie miejskie widoki.

(więcej…)

Podsumowanie 2021 roku i co nas czeka w przyszłości – rekompensata za Polski Ład?

233 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Nieubłaganie nadchodzi Nowy 2022 Rok.

I Polski Ład.

A zatem zacznijmy od końca.

Rekompensata za Polski Ład

Co nas czeka w przyszłości – rekompensata za Polski Ład?

Ze źródeł zbliżonych do samych źródeł uzyskałam informację, że jednak planowana jest rekompensata dla pracodawców w związku z radykalną utratą wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

(więcej…)

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy

309 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj spacerowałam trochę po zamglonej i zachmurzonej Warszawie.

Tym razem nie odwiedzałam jednak Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Polską Agencję Rozwoju Przemysłu.

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy!

Reprezentuję Pracodawców naprawdę w przeróżnych sprawach i przed rozmaitymi organami administracji i sądami administracyjnymi w całej Polsce.

Najbardziej lubię prawo i postępowanie administracyjne i podatkowe.

Idąc Jana Pawła, zwróciłam uwagę, że we mgle zniknął Pałac Kultury i Nauki. Kiedy doszłam do Złotej, częściowo mi się wreszcie ukazał.

(więcej…)

PFRON powinien badać terminowość ponoszenia kosztów płacy dotyczących pracowników niepełnosprawnych – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

767 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W tym tygodniu otrzymałam uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną Prezesa Zarządu PFRON od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r., o którym pisałam tutaj.

PFRON powinien badać terminowość ponoszenia kosztów płacy dotyczących pracowników niepełnosprawnych - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

PFRON powinien badać terminowość ponoszenia kosztów płacy dotyczących pracowników niepełnosprawnych – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

NSA wskazał, że pojęcie kosztów płacy, którym posługują się przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczy pracowników niepełnosprawnych, do których wynagrodzeń, pracodawca stara się o dofinansowanie.

(więcej…)

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców osób niepełnosprawnych w pytaniach i odpowiedziach. E-book. 22 lata minęły.

370 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj, 16 kwietnia 2020 r., w dniu w którym mijają właśnie 22 lata, od kiedy zajęłam się problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych, chciałabym Ci przedstawić kolejną porcję pytań i odpowiedzi najczęściej pojawiających w ostatnich dniach. Jest to także dzień, w którym wejdzie w życie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, a także mój tata obchodzi urodziny.

E-book Tarcza antykryzysowa

E-book

Cieszę się, że interesują Cię przedstawiane przeze mnie informacje i możesz je wykorzystać w praktyce.

(więcej…)

WSA w Warszawie uchylił decyzję nakazującą zwrot dofinansowania do wynagrodzeń na kwotę ponad 8 milionów złotych

258 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Uchylona decyzja Prezesa Zarządu PFRON

Dzisiejsza pogoda okazała się być bardzo kapryśną.

Gdy szłam do Sądu padało i wiało, a kiedy z niego wychodziłam świeciło mocno słońce, co widać na załączonym zdjęciu.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prezesa Zarządu PFRON nakazującą zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na kwotę ponad 8 milionów złotych

W ustnym uzasadnieniu Sąd w szczególności wskazał, że:

  • co do niektórych okresów nastąpiło przedawnienie pięcioletniego okresu możliwości dochodzenia zwrotu dofinansowania przez PFRON,
  • PFRON powinien dokonać rzeczywistej analizy materiału dowodowego, a nie jedynie przepisywać dokumenty przesłane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • nie ma podstaw prawnych do żądania zwrotu dofinansowania w terminie 14 dni.

Sąd po raz kolejny zajął stanowisko, że PFRON przy udzielaniu pomocy publicznej powinien badać kwestię opłacenia kosztów płacy za pracowników niepełnosprawnych, a nie za wszystkich pracowników.

Wyrok nie jest prawomocny, czekamy na pisemne uzasadnienie.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Czy można opłacić terminowo składki tylko za pracowników niepełnosprawnych i nie stracić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

387 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Czy można opłacić terminowo składki tylko za pracowników niepełnosprawnych i nie stracić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Wczoraj poinformowano o pierwszym w Polsce potwierdzonym przypadku zarażenia koronawirusem.

Mimo zachmurzenia, najlepiej zapamiętanym przeze mnie kolorem w tym dniu był kolor kobaltowy. Przed sądem występowałam w todze z ciemnoniebieskim żabotem i obszyciami, po drodze spotkałam panią w pięknym, intensywnym niebieskim płaszczu, a w sklepie zobaczyłam nie dość, że piękne i eleganckie, to jeszcze wygodne buty w tym niesamowitym odcieniu.

Wygrana sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Sąd rozpatrywał skargę na decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującą zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w sytuacji, w której pracodawca wykazywał podczas postępowania administracyjnego, że terminowo opłacił składki na ubezpieczenia społeczne tylko za niepełnosprawnych pracowników.

PFRON i ZUS nie uznają takiej możliwości, swoją argumentację opierając na rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zasadzie proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze.

Mówiąc po ludzku, wpłata należności składkowych dokonana w niepełnej wysokości (np. za połowę pracowników) zostanie rozksięgowana przez ZUS na poczet należności wszystkich ubezpieczonych wykazanych w deklaracji DRA w rozbiciu na poszczególne fundusze.

Pracodawca natomiast wykazywał, że dokonana z uchybieniem terminu ustawowego nieprzekraczającym 14 dni, płatność dotyczyła pracowników niepełnosprawnych, a dokonana później pracowników pełnosprawnych.

PFRON nie zgadzał się z tą argumentacją i nakazał zwrot dofinansowania.

Czy można opłacić terminowo składki tylko za pracowników niepełnosprawnych i nie stracić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Inaczej na tę kwestię zapatrywał się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który przychylił się do naszej argumentacji prawnej i opierając się na materiale dowodowym zebranym w sprawie (tu trzeba podkreślić nasz czynny udział w postępowaniu), uznał że pracodawca może wykazać, że terminowo uiścił należności składkowe za pracowników niepełnosprawnych, a w konsekwencji zachować prawo do dofinansowania.

Teraz czekamy na uzasadnienie pisemne.

Wyrok nie jest prawomocny.

Gdybyś Ty Czytelniku, miał podobny problem. Skontaktuj się ze mną.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

PS. Zdjęcie własne. Ulica Pankiewicza w Warszawie. Czerwiec 2019

Wygrana sprawa przed WSA – wszczęcie postępowania po upływie terminu przedawnienia

280 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W tym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał kolejny korzystny wyrok dla pracodawcy w sprawie dotyczącej określenia kwoty zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z niezgodnym z ustawą przeznaczeniem środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Urząd skarbowy przeprowadził w spółce kontrolę gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z której sporządził protokół kontroli, następnie przekazany do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON wszczął postępowanie podatkowe w tej sprawie, jednak nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli – czyli od dnia doręczenia protokołu kontroli.

Ordynacji podatkowej
§  1.  W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

§  2.  Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących.

§  3.  W przypadku, o którym mowa w § 1, postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli:
1) podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;

2) organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

Minister argumentował, że 6 miesięczny termin do wszczęcia postępowania należy liczyć od dnia wpływu protokołu kontroli do PFRON, jednak przepis art. 165b § 1 nie odnosi się do tej daty, a do daty zakończenia kontroli. Organy wskazywały także, że istniała możliwość wszczęcia postępowania, gdyż zachodzi sytuacja przewidziana w § 3 pkt 2 Op, tj. otrzymanie przez organ podatkowy informacji  od innych organów uzasadniających wszczęcie postępowania podatkowego.

Tymczasem, zgodnie z ugruntowanym w tym zakresie orzecznictwem, musiałyby to być informacje nowe, które nie wynikały z protokołu kontroli. W okolicznościach sprawy, jedynym dokumentem, na podstawie którego wszczęto postępowanie był protokół kontroli. 

Przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania

Wobec powyższego, wskutek upływu 6 miesięcznego terminu, organ podatkowy utracił prawo do wszczęcia postępowania podatkowego w tej sprawie. Sąd uchylił decyzje organów obydwu instancji i umorzył postępowanie w sprawie.

Organ spóźnił się 5 dni…

Wyrok nie jest prawomocny.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Dostałeś wezwanie do zwrotu dofinansowania? Co dalej>>

Nowa praktyka PFRON w zakresie oprocentowania od nadpłaty

253 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Od pewnego czasu się nie odzywałam – no cóż – dużo zmian, dużo pracy. Własna Kancelaria…

A propos zmian, to ostatnio zmieniła się także praktyka Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawach dotyczących wypłaty oprocentowania od nadpłaconych wpłat na PFRON.

Niedawno zadzwonił do mnie Klient z bardzo pięknego miasta na wschodzie Polski. Po wygranej sprawie dotyczącej jakoby nieterminowego odprowadzania środków na rachunek bankowy zakładowego funduszu rehabilitacji, pozostała kwestia złożenia do PFRON wniosku o oprocentowanie nadpłaty (w końcu do jej powstania przyczyniły się organy, stosujące wykładnię prawa, zakwestionowaną w uchwale w składzie 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r., sygn. akt II FPS 4/16).

Niestety, Panie Andrzeju, musimy uzbroić się w cierpliwość. Najpierw PFRON wyda decyzję odmowną, złożymy odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który decyzję uchyli i w końcu Fundusz przychyli się do naszego wniosku. Ot rok, półtora, to potrwa. Niestety …

W następnym tygodniu dzwoni Pan Andrzej:

-Pani Aniu, niespodzianka. Pieniądze są na koncie.

-Niemożliwe? A jednak.

Po dwóch latach, praktyka PFRON uległa zmianie. Na korzyść dla pracodawców.

Jeżeli zastanawiasz się Drogi Czytelniku, czy możesz skorzystać z tej możliwości, skontaktuj się ze mną.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk