ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Szkolenie w Zakopanem Roczne rozliczenia z PFRON Uprawnienia osób niepełnosprawnych Dofinansowanie do wynagrodzeń Akcja bilans 2023 Sytuacja ekonomiczna jednostek

496 Wyświetleń

Szkolenie w Zakopanem 7-11 stycznia 2024 r.

 

Drogi Czytelniku,

chcę Cię serdecznie zaprosić na szkolenie w Zakopanem w dniach 7-11 stycznia 2024 r.

Doktor Paweł Łukaszewicz przedstawi kwestie związane z akcją Bilans 2023 r. sprawozdaniem finansowym za 2023 r. Zdradzi także tajniki ustalania sytuacji ekonomicznej jednostek w kontekście uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Radca prawny Anna Pałecka-Błaszczyk zaprezentuje temat Rocznych rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem nowych miesięcznych druków INF-1 oraz DEK. Omówione zostanie także zagadnienie uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – na czym zyskać, zaoszczędzić i nie stracić.

3 dni szkolenia w pięknym, dobrze nam znanym ośrodku Antałówka. Śnieg został zamówiony jak co roku. Cudowna atmosfera Zakopanego, jeszcze przed feriami zimowymi. Doborowe towarzystwo – nie może Cię Drogi Czytelniku zabraknąć;)

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Subwencje V Tarcza finansowa ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm

381 Wyświetleń

Subwencje – Tarcza finansowa ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm

Drogi Czytelniku,

Wprawdzie dzisiaj pogoda nastraja nostalgicznie ale cały trzeba śledzić zmiany przepisów, a co gorsza ich interpretacji i tak popadłam w nastrój lekko zgryźliwy.

Niestety różne instytucje, z wyjątkiem co do zasady PFRON zamilkły i nie udzielają odpowiedzi na pytania. Chyba że niektórym „wybrańcom”, że pozwolę sobie na złośliwość. Pozostaję zatem bez odpowiedzi w całkiem zacnym towarzystwie, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie uzyskał odpowiedzi na pytania zadane 6 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa weszła w życie 31 marca 2020 r., a zatem miesiąc już upłynął. Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie ma ani jednej wypowiedzi czy wyjaśnienia dla pracodawców. A to pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Paradoks. Czy powinny się tym zająć organizacje pracodawców?

Subwencje - Tarcza finansowa ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm.

Zachęcam Cię drogi Czytelniku do przygotowywania i zadawania pytań, na które będę mogła udzielić odpowiedzi na zdalnym szkoleniu, które planuję w połowie maja.

Nowa wersja tarczy antykryzysowej została uchwalona przez Sejm i przekazana do podpisu Prezydenta.

(więcej…)

Jak czytać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

3 166 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Może zadałeś sobie kiedyś pytanie – tak jak jak wielu moich rozmówców:

Jak czytać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Ile wątpliwości może wynikać z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wie tylko ten, kto miał z nim do czynienia – w sensie zawodowym oczywiście.

Na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności określanych jest wiele dat i terminów, od których uzależnione są zarówno uprawnienia osób niepełnosprawnych jak i obowiązki i uprawnienia pracodawców.

Dlatego też zawsze wolę obejrzeć dokument niż słuchać co w nim napisano, bo może to prowadzić do wielu nieporozumień

Przykładowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znajdziesz pod TYM linkiem.

Jak zatem rozszyfrować orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – krótki kurs podstawowy

 

 1. Data wydania orzeczenia – zwykle tożsama z datą posiedzenia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (patrz pkt 3)
 2. Data złożenia wniosku o wydanie orzeczenia

Jest to data bardzo ważna z punktu widzenia pracodawcy.

Zasadą przy przedkładaniu pracodawcy pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest, że osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 2a ustawy o rehabilitacji)

Natomiast przy następnych orzeczeniach, gdy pracownik złoży wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, pracodawca wlicza pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Niezależnie od tego ile czasu trwało postępowanie.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Natomiast, gdy wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność zostanie złożony po powyższym terminie, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

 1. Data posiedzenia zespołu – inaczej DATA z, od której biegnie roczny termin, po przepracowaniu którego osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji)

 1. Okres wydania orzeczenia – punkt III

Przykłady:
na stałe, do 31-08-2020 r.

 1. Niepełnosprawność istnieje od – punkt IV

Przykłady:
od wskazanej daty, od dzieciństwa, powstała przed 18 rokiem życia i niebezpieczne określenie „nie da się ustalić”.

Dlaczego niebezpieczne? Może spowodować ustanie statusu osoby niepełnosprawnej, co powoduje w niektórych sytuacjach konieczność ponownego ustalania efektu zachęty (zwłaszcza gdy wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia zostanie złożony za późno i równocześnie dojdzie do zmiany stopnia niepełnosprawności).

 1. Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od – punkt V

Przykłady:
od wskazanej daty, od dzieciństwa, w 40 roku życia

Określenie daty ustalenia stopnia niepełnosprawności może nas „uratować” gdy nie mamy określonej daty powstania niepełnosprawności

 1. Pamiętajmy, że w sytuacji orzeczenia u pracownika schorzeń szczególnych, o których mowa w szczególności w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji – wliczamy pracownika do stanu zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami, a mówiąc wprost – możemy pobierać zwiększone o 600 zł dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika – DOPIERO od dnia PRZEDŁOŻENIA pracodawcy orzeczenia zawierającego następujące symbole:

01-U – upośledzenie umysłowe;
02-P –choroby psychiczne
04-O – choroby narządu wzroku;
06-E –epilepsja;
12-C –całościowe zaburzenia rozwojowe.

pozdrawiam, życząc miłej majówki
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Więcej na podobne tematy przeczytasz:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17

318 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Wydawać by się mogło, że ustawodawca i organy stosujące prawo dostarczają Pracodawcom wystarczająco dużo emocji.  Jednak rzeczywistość zawsze potrafi nas zaskoczyć.

Mówię tu o:

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 19/17 opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2018 r. pod pozycją 1241

uzasadnienie wyroku TK z 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17

W wyroku tym, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

 • 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 oraz z 2017 r. poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok dotyczył zbadania zgodności § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) „w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności”, z art. 47 w związku z art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że:

Sentencja wyroku nie odnosi się do całego § 32 ust. 2 rozporządzenia z 2003 r., lecz wyłącznie do jego punktu 2 zawierającego symbol „02-P”. To znaczy, że – z wyłączeniem symbolu „02-P” – moc prawną zachowuje nadal przewidziany w rozporządzeniu z 2003 r. system symboli określających przyczyny niepełnosprawności.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 2003 r. tylko ze względu na naruszenie zasady wyłączności ustawowej ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności jednostki. Naruszenie polega na tym, że obowiązek umieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu „02-P” powinien być przewidziany w ustawie, a nie wyłącznie w rozporządzeniu.

Podstawą stwierdzenia niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów nie był natomiast zarzut nadmiernej ingerencji w prawo do prywatności skarżącego. W szczególności Trybunał nie stwierdził, że posługiwanie się symbolem „02-P” ma charakter stygmatyzujący. W zakresie zarzutu nadmiernej ingerencji w prawo do prywatności postępowanie zostało umorzone ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego, co do zasady, działają na przyszłość. Dlatego też niniejszy wyrok, powodujący uchylenie § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 2003 r., oznacza zakaz zamieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu „02-P”. Niniejszy wyrok nie ma natomiast bezpośredniego znaczenia dla już wydanych orzeczeń zawierających taki symbol. Orzeczenia te pozostają w mocy i można się nimi nadal posługiwać w obrocie prawnym.

Stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów powinno skutkować zmianą stanu prawnego. Z niniejszego wyroku wynika, że konstytucyjnie wymagana jest zmiana polegająca na uregulowaniu w ustawie, a nie w rozporządzeniu, obowiązku zamieszczania treści dotyczących danych wrażliwych o stanie zdrowia osób niepełnosprawnych.

W praktyce, od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli od 27 czerwca 2018 r., osoba niepełnosprawna nie otrzyma orzeczenia zawierającego symbol niepełnosprawności 02-P.

Skutki praktyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17

Zaraz po publikacji wyroku pojawiły się telefony:

Co my mamy robić?

 • Zaraz utracimy wskaźnik niezbędny do udzielania ulg we wpłatach na PFRON
 • Dlaczego mamy tracić podwyższone dofinansowanie do wynagrodzenia tych pracowników?
 • Czy jak pracownik przedkłada orzeczenie bez żadnego symbolu (co w praktyce jest jednoznaczne z przyczyną niepełnosprawności 02-P) to traktujemy go jak pracownika ze szczególnym schorzeniem?
 • Czy zaświadczenie wydane przez powiatowy zespół będzie dokumentowało istnienie choroby psychicznej?

Co można powiedzieć?

Sprawdźmy:

Strona Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

 • projektów zmiany ustawy  – BRAK

projekty ustaw BON

 • aktualności – INFORMACJI na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego BRAK (informacje na temat mapy drogowej budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin)

aktualności BON

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Niestety, to projekt z 2017 r.

Strona Rządowego Centrum Legislacji

projekty RCL wykonujące wyroki TK

BRAK

Ani na stronie Sejmu, ani na stronie Senatu, nie znajdziemy żadnego projektu. AKTUALIZACJA

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Wskaźnik z art. 22 ustawy o rehabilitacji

544 Wyświetleń

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychDrogi Czytelniku,

Wpis ten zapoczątkuje cały cykl dotyczący obliczania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze szczególnymi schorzeniami na podstawie poszczególnych przepisów ustawy o rehabilitacji.

Dla niewtajemniczonych, każdy z przepisów ustawy o rehabilitacji, w którym jest mowa o szczególnych schorzeniach – czyli art. 21, art. 22, art. 26a, art. 28, ma swój własny katalog tychże schorzeń, jak i odmienny sposób ich dokumentowania, co prowadzi czasem niestety do błędów. Ponieważ prawie każdy błąd związany z naruszeniem przepisów ustawy o rehabilitacji wiąże się z sankcją finansową, warto z tymi regulacjami dobrze się zapoznać.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Przepis art. 22 ustawy o rehabilitacji dotyczy ulg we wpłatach na PFRON i wskazuje na pracodawcę uprawnionego do udzielania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Fundusz.

Jest nim pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

 1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

– w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym”.

A zatem, bierzemy pod uwagę osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na schorzenie oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z takim orzeczeniem, w którym wskazano jako przyczynę niepełnoprawności chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe i epilepsję. Dodatkowo uwzględniamy osoby niewidome (z uszkodzeniem narządu wzroku potwierdzonym orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim). Ten szczególny sposób dokumentowania za pomocą orzeczenia obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

Należy przy tym pamiętać, że do stanu zatrudnienia bierzemy pracowników ale tylko tych zatrudnionych na podstawie standardowej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Od 1 stycznia 2017 r. nie uwzględniamy osób zatrudnionych na umowę o pracę na podstawie powołania. Zakład pracy chronionej nie może uwzględniać osób wykonujących pracę nakładczą.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji, od 1 lipca 2018 r. ma wprowadzić zasadę, iż do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników będą stosowane wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk