ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – AKCJA „BILANS 2023R”. BADANIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ W JEDNOSTKACH ZA 2023R. ROCZNE ROZLICZENIA Z PFRON. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ NA CZYM ZYSKAĆ, ZAOSZCZĘDZIĆ I NIE STRACIĆ.

Szanowni Państwo!

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe składające się z dwóch paneli tematycznych:

Adresaci:

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr, osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Termin i miejsce szkolenia:

7 11 stycznia 2024 roku

ZAKOPANE
Wierchowa 2

MAPKA DOJAZDOWA

 

http://www.antalowka-zakopane.pl/

   

 

Zakopanemiasto położone jest u stóp Tatr, w Rowie Podtatrzańskim (Kotlina Zakopiańska), nad kilkoma potokami, których wody ostatecznie wpadają do rzeki Zakopianka (dopływ Białego Dunajca). Jest najwyżej położonym miastem Polski. W granicach administracyjnych miasta znajduje się część Tatr (z najwyższym punktem jakim jest wierzchołek Świnicy – 2301 m n.p.m.). Miasto leży na wysokości 750-1126 m n.p.m. Centralny punkt Zakopanego – skrzyżowanie ul. Krupówki i Kościuszki znajduje się na wysokości 838 m n.p.m. Na północy rozciąga się pasmo Gubałówki, a na południu nad miastem góruje Giewont.

Pensjonat „Antałówka”***kiedyś Zespół Pensjonatów Antałówka, należą do jednej z trzech wydzielonych stref nowo powstałego Kompleksu Antałówka. Przestrzeń hotelowa, stanowi idealny kompromis pomiędzy wygodnym i przytulnym miejscem do wypoczynku, a komfortem, który w połączeniu z Termami Zakopiańskimi, jego atrakcjami oraz Centrum Rehabilitacji i Zdrowia w żaden sposób nie zakłócają pobytu wszystkim przebywającym i korzystającym z dobrodziejstw całego kompleksu.

Pensjonaty Antałówka swoją nazwę zawdzięczają wzgórzu na którym są usytuowane. To właśnie z niego rozpościera się jedna z najpiękniejszych panoram Tatr, która znajduje się właśnie w tej okolicy. Otoczenie gór i lasów z pewnością zachwyci każdego miłośnika odpoczynku na łonie natury.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu.

Program szkolenia:

PANEL PIERWSZYwykład mec. Anna Pałecka-Błaszczyk (poniedziałek)

ROCZNE ROZLICZENIA Z PFRON INF-2 ORAZ DEK-R. NOWE DRUKI INF-1, NOWE DEKI. ORZECZENIA – STOPNIOWY POWRÓT DO STARYCH ZASAD,
UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ NA CZYM ZYSKAĆ, ZAOSZCZĘDZIĆ I NIE STRACIĆ.

Podczas szkolenia zostaną omówione roczne rozliczenia z PFRON na nowych drukach INF-2 oraz DEK-R. Omówimy także nowe druki INF-1 oraz DEK. Przedstawione zostaną zmiany przepisów w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniowego wygaszania ich ważności oraz powrotu do starych zasad z ich przypomnieniem, także w kontekście uprawnień pracowniczych. Szkolenie będzie się koncentrować na możliwościach zgodnego z przepisami pozyskiwania maksymalnych kwot dofinansowań z PFRON.

Program szkolenia:

 1. Roczne rozliczenie z PFRON za 2023 r. na druku INF-2 oraz DEK-R– do 22 stycznia 2024
 2. Nowe druki INF-1 – omówienie sposobu wypełniania:
 3. Nowe deklaracje DEK-2a – omówienie sposobu wypełniania.
 4. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 5. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych a wliczanie do stanu zatrudnienia.
 6. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 7. Postępowania administracyjne.
 8. Pytania i odpowiedzi.

 

WYKŁADOWCA:

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie – ONLEX.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w KPRM, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, ukończyła także kurs samodzielnego księgowego bilansisty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji i organizacjach pracodawców. Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Szkoli pracodawców od 1999 r. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl. Reprezentuje (z sukcesami) pracodawców i osoby niepełnosprawne w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych.

Zajmuje się problematyką:

 • zatrudniania pracowników niepełnosprawnych głównie od strony pracodawcy, z uwzględnieniem kwestii praktycznych,
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (pozyskiwanie, zapewnienie zgodności uzyskiwanej pomocy z przepisami, sytuacje żądania zwrotu SOD przez PFRON, ustalanie trudnej sytuacji ekonomicznej, łączenie dofinansowania z innymi formami wsparcia w związku z COVID, wypełniania wniosków, rejestracji w PFRON),
 • pomocy publicznej związanej z COVID-19 (zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, subwencje z PFR, dotacje na kapitał obrotowy, limity pomocy publicznej w kontekście uzyskiwanego wsparcia, dofinansowań z UP, WUP),
 • zakładów pracy chronionej z uwzględnieniem obowiązków i przysługujących praw, uzyskania, utraty statusu,
 • wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec PFRON (INF-y, DEK-i, INFU),
 • wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, uzyskiwania zaświadczeń
  o pomocy de minimis, także w przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • opracowywania indywidualnych programów rehabilitacji,
 • wpłat na PFRON,
 • ulg we wpłatach na PFRON,
 • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców,
 • odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

 

PANEL DRUGIwykład dr Paweł Łukaszewicz (wtorek-środa)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – AKCJA „BILANS 2023R”.
BADANIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ W JEDNOSTKACH ZA 2023R.
WG ROZPORZĄDZENIA KE 651/2014R.
OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA 2023R.
W TYM NOTA PODATKOWA. PRZEKAZYWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO KRS, KAS, US, PFRON.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie:

 • sporządzania sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej) a także sprawozdania z działalności,
 • możliwych uproszczeń w księgach i w sporządzaniu sprawozdania finansowego,
 • wpływu zapisów na kontach księgowych na wynik finansowy (np. leasing finansowy a operacyjne, RMK, amortyzacja jednorazowa, nieruchomości/ wartości niematerialne i prawne ujęte
  na koncie 04 Inwestycje w nieruchomości- WNP),
 • przekazywania sprawozdania finansowego do KRS, KAS, US, PFRON,
 • inwentaryzacji i jej rozliczania.

Na podstawie przykładowych danych finansowych z bilansu, rachunku zysków i strat wykładowca zaprezentuje etapy badania sytuacji ekonomicznej w:

 • spółkach kapitałowych, spółdzielniach, spółkach jawnych i komandytowych,
 • spółkach cywilnych i osobach fizycznych prowadzących działalność,
 • przedsiębiorstwach powiązanych stanowiących jeden organizm gospodarczy
  ( omówienie wyjaśnienia UOKiK):
 • dokona oceny czy przedsiębiorstwa te znajdują się w trudniej sytuacji.

WYKŁADOWCA:

PAWEŁ ŁUKASZEWICZ DR NAUK EKONOMICZNYCH / FINANSISTA: wieloletni wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów. Współuczestniczył   w opracowaniu odwołań, skarg do WSA, PFRON, NSA, izb skarbowych.
Przez wiele pracował jako główny księgowy/ dyrektor finansowy/ członek zarządu w spółkach prawa handlowego,
nadto pełnił kierownicze stanowiska, uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego.

KOSZT SZKOLENIA:

       3 900,00 zł (4 797,00 z VAT) – dla jednej osoby,
po 3 800,00 zł (4 674,00 z VAT) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.
ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych i jednoosobowych (dopłata 100 zł do pokoju jednoosobowego) (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny), kolacja uroczysta, kulig  z atrakcjami i ogniskiem, wolny wstęp do AQUA PARKU tj. basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i „dzikiej rzeki”, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska

tel: 501 368 420
e-mail: kontakt@onlex.pl