ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wskaźnik z art. 22 ustawy o rehabilitacji

427 Wyświetleń

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychDrogi Czytelniku,

Wpis ten zapoczątkuje cały cykl dotyczący obliczania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze szczególnymi schorzeniami na podstawie poszczególnych przepisów ustawy o rehabilitacji.

Dla niewtajemniczonych, każdy z przepisów ustawy o rehabilitacji, w którym jest mowa o szczególnych schorzeniach – czyli art. 21, art. 22, art. 26a, art. 28, ma swój własny katalog tychże schorzeń, jak i odmienny sposób ich dokumentowania, co prowadzi czasem niestety do błędów. Ponieważ prawie każdy błąd związany z naruszeniem przepisów ustawy o rehabilitacji wiąże się z sankcją finansową, warto z tymi regulacjami dobrze się zapoznać.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Przepis art. 22 ustawy o rehabilitacji dotyczy ulg we wpłatach na PFRON i wskazuje na pracodawcę uprawnionego do udzielania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Fundusz.

Jest nim pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

– w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym”.

A zatem, bierzemy pod uwagę osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na schorzenie oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z takim orzeczeniem, w którym wskazano jako przyczynę niepełnoprawności chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe i epilepsję. Dodatkowo uwzględniamy osoby niewidome (z uszkodzeniem narządu wzroku potwierdzonym orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim). Ten szczególny sposób dokumentowania za pomocą orzeczenia obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

Należy przy tym pamiętać, że do stanu zatrudnienia bierzemy pracowników ale tylko tych zatrudnionych na podstawie standardowej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Od 1 stycznia 2017 r. nie uwzględniamy osób zatrudnionych na umowę o pracę na podstawie powołania. Zakład pracy chronionej nie może uwzględniać osób wykonujących pracę nakładczą.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji, od 1 lipca 2018 r. ma wprowadzić zasadę, iż do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników będą stosowane wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.