ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Nowy Rok – nowy SOD. Nowa siedziba biura. Nowa stała obsługa. Nowe audyty. Wygrane sprawy

287 Wyświetleń

Dzień dobry Drogi Czytelniku,

Nowy Rok – nowy SOD, chciałby się powiedzieć, bo począwszy od stycznia 2023 r. zwiększyła się wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która wyniesie:

1) 2400 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2) 1350 zł na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3) 500 zł na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty dofinansowania do osób ze szczególnymi schorzeniami pozostają na tym samym poziomie (odpowiednio 1200, 900 i 600 zł).

Na zdjęciu widoczek ze szkolenia w Zakopanem, które udało się przeprowadzić po 3-letniej covidowej przerwie. W Zakopanem powitała nas wiosna, ale w trakcie pobytu spadł śnieg, co skwapliwie udokumentowałam.

Nowa siedziba firmy

Ostatecznie dokonałam zmiany siedziby Kancelarii, zapraszam Klientów do biura przy al. gen. Chruściela „Montera” 54 m. 20 w Warszawie. Mamy windę i prawdziwie miejskie widoki.

(więcej…)

Polski Ład a zachowanie prawa do SOD. Uzupełnienie wpływów na ZFRON

298 Wyświetleń

Link do szkolenia

Drogi Czytelniku,

Czas pędzi jak szalony, to co było aktualne wczoraj, dzisiaj już nie jest, a co będzie aktualne jutro, tego nie wie nikt.

W tym tygodniu uczestniczyłam już w 5 szkoleniach, a 2 kolejne jeszcze przede mną. Raz sama się szkolę, raz ja prowadzę spotkanie. Obydwie formy bardzo sobie chwalę, bo zawsze dowiem się czegoś nowego.

Uzupełnienie wpływów na ZFRON

Polski Ład a zachowanie prawa do SOD. Uzupełnienie wpływów na ZFRON

Materia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ma trafić do ustawy, która według stanu na dzisiaj (27 stycznia 2022 r.) jest już po II czytaniu.

(więcej…)

Podsumowanie 2021 roku i co nas czeka w przyszłości – rekompensata za Polski Ład?

222 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Nieubłaganie nadchodzi Nowy 2022 Rok.

I Polski Ład.

A zatem zacznijmy od końca.

Rekompensata za Polski Ład

Co nas czeka w przyszłości – rekompensata za Polski Ład?

Ze źródeł zbliżonych do samych źródeł uzyskałam informację, że jednak planowana jest rekompensata dla pracodawców w związku z radykalną utratą wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

(więcej…)

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy

284 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj spacerowałam trochę po zamglonej i zachmurzonej Warszawie.

Tym razem nie odwiedzałam jednak Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Polską Agencję Rozwoju Przemysłu.

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy!

Reprezentuję Pracodawców naprawdę w przeróżnych sprawach i przed rozmaitymi organami administracji i sądami administracyjnymi w całej Polsce.

Najbardziej lubię prawo i postępowanie administracyjne i podatkowe.

Idąc Jana Pawła, zwróciłam uwagę, że we mgle zniknął Pałac Kultury i Nauki. Kiedy doszłam do Złotej, częściowo mi się wreszcie ukazał.

(więcej…)

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

460 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ostatnio mam sporo pytań odnośnie tego, w jaki sposób projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte w projekcie Polski Ład zadziałają na wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakład pracy chronionej

Przypomnijmy, że stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o PIT, płatnicy będący:

(więcej…)

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy a przekazywanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

229 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Cały tydzień wgłębiałam się w tarczę antykryzysową i mogę powiedzieć, że przebrnęłam przez nią z sukcesem, a przy okazji pojawiło się wiele ciekawych zagadnień oraz pytań zaprzyjaźnionych pracodawców, na które odpowiadałam dzisiaj non stop od  8 do 14.

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy a przekazywanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy a przekazywanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Jedną z takich spraw była kwestia czy odroczenie terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. – do dnia 1 czerwca 2020 r. ma wpływ na termin przekazywania środków na rachunek bankowy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

(więcej…)

Czy to rzeczywiście pomoc dla przedsiębiorców? Zwiększenie kwot dofinansowania. Zmiany w wydatkowaniu ZFRON. Szczegóły – 1 część

343 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Słysząc kwoty przewidywanego wsparcia oraz katalog środków pomocowych dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, można odnieść wrażenie, iż może ono istotnie stanowić wsparcie dla przedsiębiorców.

Jednak wczytanie się w szczegóły projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nie napawa zbytnim optymizmem.

rt. 68gd. 1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii - nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jego odwołania, kwota do 20% środków funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na: 1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych; 2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:a) pracownikami, b) wykonawcami pracy nakładczej, c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności, d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności. 3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności. 2. Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony w ust. 1 jest uzyskanie zgody dysponenta Funduszu. – –843. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, dysponent funduszu rehabilitacji jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o których mowa w art. 33 ust. 4a. 4. Dysponent zamierzający wykorzystaćśrodki funduszu rehabilitacji w sposób określony w ust. 1 jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego , a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii - w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia jego odwołania. 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do dysponentów zakładowego funduszu aktywności

Zwiększenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń ma wynosić:

 1. dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  – 1950 zł (zwiększenie o 150 zł),
 2. dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  – 1200 zł (zwiększenie o 75 zł),
 3. dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności pozostaje bez zmian
  – 450 zł.

Dla osób ze szczególnymi schorzeniami:

 1. dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  – 1200 zł (zwiększenie o 600 zł),
 2. dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  – 900 zł (zwiększenie o 300 zł),
 3. dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
  – pozostaje bez zmian 600 zł.

Zwiększenie kwot dofinansowania ma nastąpić za okres począwszy od miesiąca maja 2020 r. (wedle projektu z 21 marca 2020 r.)

Zastanawiające jest dlaczego ta zmiana ma wejść z takim opóźnieniem, skoro nieutrzymanie płynności finansowej aktualnie, spowoduje konieczność zwolnienia pracowników.

I pamiętajmy, najważniejsze jest terminowe opłacenie kosztów płacy – bez tego pomocy nie będzie albo trzeba ją będzie zwrócić (z odsetkami).

Zmiany w wydatkowaniu środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Projekt zawiera następujące rozwiązania.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jego odwołania, kwota do 20% środków funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na:

1. utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

2. wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:

a) pracownikami,

b) wykonawcami pracy nakładczej,

c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności,

d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności;

3. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Jednak warunkiem przeznaczenia środków w powyższy sposób jest uzyskanie zgody dysponenta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku nieuzyskania zgody, dysponent funduszu rehabilitacji jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o których mowa w art. 33 ust. 4a – 30% kary.

Dysponent zamierzający wykorzystać środki funduszu rehabilitacji w ten szczególny sposób jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego , a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia jego odwołania.

Przepisy mają odpowiednie zastosowanie do dysponentów zakładowego funduszu aktywności.

Jakie mają być przesłanki udzielenia zgody, nie wiadomo, praktyka pokazuje, że kwestionowane są nawet wydatki wymienione enumeratywnie w rozporządzeniu w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a nawet takie, na które pracodawca uzyskał zaświadczenie o pomocy de minimis.

Zobaczymy jakie będą ostateczne rozwiązania.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

3 największe pułapki na pracodawców na gruncie przepisów ustawy o rehabilitacji

414 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

chciałabym dziś zaprezentować Ci 3 przepisy, które stanowią największe pułapki dla pracodawców na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający niepełnosprawnych pracowników stara się wykorzystać wszelkie prawne możliwości pozyskania środków finansowych związanych z ich zatrudnieniem. Tymczasem, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach i niektóre nałożone na pracodawców obowiązki bywają niezwykle trudne do spełnienia, na co nie zwraca się początkowo uwagi.

3 miejsce

Art. 33 ustawy – wydatki ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Na pierwszy rzut oka wszystko wynika z przepisów, w myśl art. 33 ustawy o rehabilitacji środki funduszu są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.

Wydaje się zatem, że możliwości wydatkowania zostały zakreślone w sposób bardzo szeroki, co zresztą potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 marca 2006 r. (sygn. akt K 13/05), w którym zajął się w szczególności wykładnią art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy o rehabilitacji.

W swoich rozważaniach Trybunał wskazał, iż: „Szeroki katalog konkretnych wydatków, które mogą być finansowane ze środków funduszu rehabilitacji, ale przede wszystkim – generalne ujęcie podstawowych celów ich wydatkowania, takich jak poradnictwo zawodowe, szkolenie, dokształcanie, leczenie, rehabilitacja, tworzenie nowych i dostosowanie istniejących stanowisk pracy, organizacja wypoczynku itd., stwarzają gwarancję, że żaden wydatek rzeczywiście przeznaczony na wskazane w art. 33 ust. 4 ustawy cele, tj. „na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych”, nie znajdzie się poza kategoriami wskazanymi w rozporządzeniu. W konsekwencji, jeśli pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej przygotuje regulamin zakładowy zgodnie z rozporządzeniem, nie może się zdarzyć, że – jak to przewiduje i niezwykle krytycznie ocenia wnioskodawca – pracodawca będzie ukarany na podstawie art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy, chociaż poczynił wydatek mieszczący się w formule art. 33 ust. 4 ustawy i „jak najbardziej uzasadniony”, ale nieujęty w regulaminie zakładowym. W ocenie Trybunału, właśnie ze względu na bardzo elastyczną formułę rozporządzenia wykonawczego, niebezpieczeństwo zastosowania sankcji wobec pracodawcy, który wydatkował środki „na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych”, po prostu nie zachodzi.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, w tej sytuacji należy uznać, że wprowadzenie obowiązku wpłaty 30% sum wydatkowanych niezgodnie z ustawą na rzecz Funduszu ma znaczenie przede wszystkim prewencyjne, a nie represyjne; chodzi o zmobilizowanie prowadzących zakłady pracy chronionej do rzetelnego wykonywania obowiązków, które przyjmują na siebie wraz z podjęciem decyzji o korzystaniu ze środków publicznych na określony cel. […] w tej perspektywie oczywiste wydaje się, że naruszenie obowiązku wydatkowania środków na cele wskazane w rozporządzeniu musi być działaniem w pełni świadomym.

W świetle wykładni Trybunału, jeżeli pracodawca poniósł wydatek zgodnie z obowiązującym przepisami na rehabilitację zawodową, społeczną lub leczniczą osób niepełnosprawnych i był to wydatek zgodny z regulaminem ZFRON nie zaistnieje przesłanka powstania wpłaty sankcyjnej na PFRON.

Rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wymienia wydatki, których można dokonywać ze środków tego funduszu. Katalog jest w kilku miejscach katalogiem otwartym i tu zaczynają się schody, w szczególności w zakresie wydatków dokonywanych w ramach indywidualnych programów rehabilitacji.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 12 lit. f rozporządzenia w sprawie ZFRON, środki funduszu rehabilitacją są przeznaczane na wydatki na indywidualne programy rehabilitacji mające na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych, w ramach których są finansowane koszty inne ponoszone w ramach realizacji programów rehabilitacji. A zatem katalog wydatków ponoszonych w ramach indywidualnych programów rehabilitacji jest katalogiem otwartym, z tym zastrzeżeniem, że dokonane wydatki zmniejszają ograniczenia zawodowe pracownika niepełnosprawnego. Przy tym warunkiem wykorzystania środków funduszu rehabilitacji na wydatki IPR jest opracowanie programu rehabilitacji. W konsekwencji z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że z opracowanego programu powinny wynikać ograniczenia zawodowe pracownika, wydatek oraz związek przyczynowo skutkowy między dokonanym wydatkiem a zmniejszeniem ograniczeń zawodowych pracownika.

W katalogu wydatków w ramach IPR-ów znalazły się koszty:

a)doradztwa zawodowego w zakresie możliwości szkolenia, przekwalifikowania i dokształcania,

b) specjalistycznych badań lekarskich oraz psychologicznych dla celów doradztwa zawodowego,

c) szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

d) wynagrodzenia:

– pracownika sprawującego opiekę nad uczestnikiem programu rehabilitacji,

– członków komisji rehabilitacyjnej

w części nieobjętej finansowaniem ze środków funduszu rehabilitacji na podstawie innych przepisów rozporządzenia lub środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”,

e) dostosowania miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

f) inne ponoszone w ramach realizacji programów rehabilitacji.

Pracodawca powołuje komisję rehabilitacyjną, w skład której wchodzą:

  1)   lekarz lub pielęgniarka wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz zakładu, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji;

  2)   osoba zajmująca się problematyką rehabilitacji u pracodawcy prowadzącego zakład;

  3)   doradca zawodowy lub instruktor zawodu,

W razie konieczności uzasadnionej specyfiką przewidywanych działań rehabilitacyjnych, które mają zostać określone w programie rehabilitacji, w skład komisji rehabilitacyjnej może zostać powołany psycholog.

Niestety, w praktyce dość często dochodzi do kwestionowania wydatków zaproponowanych przez komisję rehabilitacyjną w chwili ubiegania się o zaświadczenie o pomocy de minimis lub, na etapie kontroli (obecnie audytu), a później prowadzonego przez PFRON postępowania podatkowego. Orzecznictwo sądowe także raczej nie jest korzystne dla pracodawców i daje się zaobserwować tendencję do zaostrzania rygoryzmu i wprowadzania nieznanych ustawie dodatkowych warunków uzasadniających prawidłowość wydatku.

Nie ma także skutecznej możliwości uzyskania uprzedniej wiążącej informacji co do prawidłowości planowanego wydatku, a skutki są dość dotkliwe 30% wpłaty na PFRON od środków nieprawidłowo wydatkowanych i zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków na rachunek bankowy ZFRON.

A zatem Drogi Czytelniku, wydatkujesz środki na własną odpowiedzialność.

2 miejsce

Art. 32 ustawy – zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych dla zakładów pracy chronionej

W myśl art.  32 ustawy o rehabilitacji pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać ze środków Funduszu:

1) dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;

2) zwrot kosztów

a) budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,

b) transportowych,

c) administracyjnych.

Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych i może być przyznany pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.

W tym przypadku pułapka kryje się w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1975).

Abstrahując od katalogu wydatków, konieczności złożenia oświadczenia na dzień złożenia wniosku o ewentualnych zaległościach w zobowiązaniach wobec Funduszu, nieuregulowanych w terminie zobowiązaniach cywilnoprawnych, zaleganiu lub niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom lub opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub innych danin publicznych, trzeba pamiętać także o tym do czego zobowiązujemy się w umowie.

Umowa określa w szczególności zobowiązanie pracodawcy do:

a) wykorzystania zaciągniętych kredytów zgodnie z przeznaczeniem,

b) poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w terminach określonych w umowie,

c) niezmniejszenia średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustalonego stosownie do § 10 ust. 5 pkt 3, więcej niż o 10% w stosunku do średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w tym przepisie, w czasie obowiązywania umowy,  

d) nieposiadania zaległości, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze (zobowiązania wobec Funduszu) lub lit. b, w czasie obowiązywania umowy, czyli nie wolno podczas trwania umowy mieć jakichkolwiek zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON oraz w zakresie wypłacania wynagrodzeń pracownikom, opłacania w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub innych danin publicznych (podatki, cła, i inne),

e) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Funduszu,

f) umożliwienia wykonania przez Fundusz czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b,

g) informowania Funduszu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

h) rozliczenia otrzymanej pomocy w sposób i terminie określonym w umowie,

i) zwrotu dofinansowania lub refundacji w przypadku:

– naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

– zbycia środków trwałych objętych refundacją lub utraty statusu zakładu pracy chronionej – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zbycia tych środków – może się okazać, że bardziej opłaca się sprzedaż środka trwałego niż spadek kwartalnego wskaźnika o 0,2%.

j) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji – w formie hipoteki, poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego, przelewu wierzytelności na zabezpieczenie lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Zastanów się dobrze pracodawco, zanim podpiszesz taką umowę.

1 miejsce

Art. 26a – skutki nieterminowego opłacenia kosztów płacy w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pierwsze miejsce to oczywiście konieczność zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w sytuacji nieterminowego opłacenia kosztów płacy w postaci:

wynagrodzeń brutto (a zatem z uwzględnieniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych),

obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczonych od tego wynagrodzenia i obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 1a2, zgodnie z którym kwota miesięcznych należnych składek, o których mowa w art. 2 pkt 4a, opłaconych z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1a1 pkt 3, nie może przekroczyć wysokości 2% składek należnych za dany miesiąc.

***

Reasumując, pracodawco koszty płacy musisz zapłacić najpóźniej:

1) wynagrodzenia pracownika – zgodnie z Kodeksem pracy do 10 dnia następnego miesiąca + 14 dni (jeżeli z umowy o pracę czy regulaminu pracy wynika wcześniejszy termin, wydłużenie o 14 dni liczymy od tego wcześniejszego terminu).

Pamiętajmy, że dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku Wn-D.

Możemy dostać karę od Państwowej Inspekcji Pracy za nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia.

2) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia + 14 dni (odsetki)

Jeżeli jesteśmy zakładem pracy chronionej:

 • 40% PIT- 4 przekazujemy do do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia do PFRON + 14 dni (odsetki),
 • 60% PIT-4 przekazujemy na ZFRON w terminie 7 dni od wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli wydłużymy ten termin o 14 dni, czeka nas wpłata na PFRON w wysokości 30% środków przekazanych nieterminowo

Jeżeli jesteśmy byłym zakładem pracy chronionej w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym utraciliśmy status zpch:

PIT-4 od pracowników niepełnosprawnych w wysokości od 100% do 25% (w zależności od osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych) przekazujemy na ZFRON w terminie 7 dni od dnia wypłaty wynagrodzenia

3) składki na ubezpieczenia społeczne – do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia + 14 dni (odsetki)

Od 1 stycznia 2019 r. złagodzono rygor tego przepisu, przyjmując że można uchybić terminowi więcej niż 14 dni, w sytuacji gdy kwota nieterminowo opłaconych składek nie przekracza 2% należności składkowej za dany miesiąc. Przepis ten ma zastosowanie do postępowań wszczętych a niezakończonych przed 1 stycznia 2019 r.

Ten przepis wygrał to zestawienie z uwagi na skalę środków dochodzonych do zwrotu przez PFRON i skutki finansowe dla pracodawców, i chociaż nie jest bardzo trudny do zinterpretowania, to jak widać przysporzył najwięcej kłopotów w praktyce.

Ostatnio, na szczęście dla pracodawców mających takie problemy zapadł wyrok TSUE, z którego wynika, że okres przedawnienia możliwości dochodzenia zwrotu pomocy publicznej udzielonej przez organ krajowy (tu: PFRON) przedawnia się z upływem 5 a nie 10 lat.

Przeczytasz o tym więcej tutaj >>

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

Wygrana sprawa przed WSA – wszczęcie postępowania po upływie terminu przedawnienia

255 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W tym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał kolejny korzystny wyrok dla pracodawcy w sprawie dotyczącej określenia kwoty zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z niezgodnym z ustawą przeznaczeniem środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Urząd skarbowy przeprowadził w spółce kontrolę gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z której sporządził protokół kontroli, następnie przekazany do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON wszczął postępowanie podatkowe w tej sprawie, jednak nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli – czyli od dnia doręczenia protokołu kontroli.

Ordynacji podatkowej
§  1.  W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

§  2.  Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących.

§  3.  W przypadku, o którym mowa w § 1, postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli:
1) podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;

2) organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

Minister argumentował, że 6 miesięczny termin do wszczęcia postępowania należy liczyć od dnia wpływu protokołu kontroli do PFRON, jednak przepis art. 165b § 1 nie odnosi się do tej daty, a do daty zakończenia kontroli. Organy wskazywały także, że istniała możliwość wszczęcia postępowania, gdyż zachodzi sytuacja przewidziana w § 3 pkt 2 Op, tj. otrzymanie przez organ podatkowy informacji  od innych organów uzasadniających wszczęcie postępowania podatkowego.

Tymczasem, zgodnie z ugruntowanym w tym zakresie orzecznictwem, musiałyby to być informacje nowe, które nie wynikały z protokołu kontroli. W okolicznościach sprawy, jedynym dokumentem, na podstawie którego wszczęto postępowanie był protokół kontroli. 

Przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania

Wobec powyższego, wskutek upływu 6 miesięcznego terminu, organ podatkowy utracił prawo do wszczęcia postępowania podatkowego w tej sprawie. Sąd uchylił decyzje organów obydwu instancji i umorzył postępowanie w sprawie.

Organ spóźnił się 5 dni…

Wyrok nie jest prawomocny.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Dostałeś wezwanie do zwrotu dofinansowania? Co dalej>>