ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wygrana sprawa – uratowane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

330 Wyświetleń

wygrana sprawa

Drogi Czytelniku,

Sprawy, w których reprezentuję pracodawców dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stają się coraz ciekawsze – oczywiście z mojego punktu widzenia, gdyż trzeba się wykazywać coraz większą kreatywnością, a powiedziałabym, że w niektórych sprawach nagimnastykować. Ale to jest właśnie ta część mojej pracy, którą lubię najbardziej – odnajdywanie kolejnych rozwiązań w kwestiach, które wydają się być całkowicie utrwalone, a które mogą wpłynąć na znaczące zmniejszenie kwoty, którą należy zwrócić do PFRON.

Mimo ugruntowanego orzecznictwa sądowoadministracyjnego w zakresie pojęcia kosztów płacy, które mają dotyczyć tylko pracowników niepełnosprawnych, czy konieczności samodzielnego badania przez PFRON kwestii terminowego opłacania kosztów płacy i niebrania pod uwagę sposobu zaliczenia wpłat należności składkowych dokonywanych przez ZUS na poczet zaległości, Fundusz prowadzi postępowania po swojemu. To oznacza, że w niektórych sytuacjach trzeba złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,  który rozpatruje sprawy skarg na decyzje Prezesa Zarządu PFRON i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W sprawie, o której chciałam opowiedzieć, pracodawca co do zasady terminowo opłacał wszystkie należności składkowe, na co miał dowody w postaci deklaracji DRA oraz bankowych potwierdzeń przelewów.

ZUS wykrył zaległość w składkach dotyczącą zupełnie innego okresu i rozliczył dokonane terminowo wpłaty na poczet tej zaległości.

PFRON wszczął postępowanie w sprawie zwrotu dofinansowania za okres 3 miesięcy, z których ZUS dokonał rozliczenia.

Fundusz wskazywał, że nie posiada kompetencji do kwestionowania oraz samodzielnego rozliczania dokonywanych przez stronę wpłat na poczet składek na ubezpieczenia społeczne oraz weryfikowania wysokości składek czy sprawdzenia prawidłowości ich rozliczenia przez ZUS, co nakazują sądy administracyjne.

Dlatego, mimo posiadania dowodów świadczących o terminowych płatnościach składek, konieczne było złożenie skargi do sądu administracyjnego, który uchylił zaskarżoną decyzję.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy PFRON umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie nakazujące zwrot dofinansowania.

Warto było się w tej sytuacji odwoływać.

Ale najpierw trzeba sprawę przeanalizować.

Jeżeli jesteś tym zainteresowany, skontaktuj się ze mną, może Twoją sprawę także uda się zakończyć z sukcesem.

 

pozdrawiam

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.