ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Wzór wniosku o przekazanie środków PFRON na rachunek ZFRON

76 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

w tym miejscu możesz zapoznać się z projektem wniosku o  przekazanie miesięcznych środków na rachunek bankowy ZFRON lub ZFA – Wn-P-ZF, publikowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który jest przedmiotem konsultacji.

Wniosek WnPZF. Wzór wniosku o przekazanie środków PFRON na rachunek ZFRON

Projekt wzoru wniosku o przekazanie środków PFRON na rachunek ZFRON

Konsultacje trwają do 26 marca 2022 r., uwagi można przesyłać na adres mailowy: Luiza.Klimkiewicz@mrips.gov.pl

Moim zdaniem – na gorąco:

(więcej…)

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

117 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ostatnio mam sporo pytań odnośnie tego, w jaki sposób projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte w projekcie Polski Ład zadziałają na wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakład pracy chronionej

Przypomnijmy, że stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o PIT, płatnicy będący:

(więcej…)

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

107 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

jeżeli jesteś Pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne, to radzę Ci – zapoznaj się z pełnym tekstem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

A zwłaszcza z przedstawioną dość enigmatycznie na str. 119 – Modyfikacją i uzupełnieniem instrumentów wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. (więcej…)

Oficjalnie potwierdzona możliwość łączenia dofinansowań i nowelizacja ustawy o rehabilitacji w nowej wersji tarczy. Tarcza 3.0. zaakceptowana przez KE

162 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Od ostatniego wpisu minęło już trochę czasu i doczekaliśmy się wczoraj późnym wieczorem informacji o zaakceptowaniu przez Komisję Europejską tarczy finansowej 3.0. dla MŚP.

W związku z tym na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju udostępniona została lista banków, przez których systemy, drogą online będzie możliwe ubieganie się o subwencji. Dla zainteresowanych polecam Przewodnik po tarczy finansowej.

Dzisiaj rano został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu projekt ustawy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa ta nowelizuje także ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oficjalnie potwierdzona możliwość łączenia dofinansowań i nowelizacja ustawy o rehabilitacji w nowej wersji tarczy. Tarcza 3.0. zaakceptowana przez KE

Oficjalnie potwierdzona możliwość łączenia dofinansowań

Możliwość korzystania z dofinansowań przewidzianych w tarczy antykryzysowej i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która w świetle przepisów wydawała się kwestią dość klarowną, o której pisałam w tym i tym wpisie, budziła jednak w praktyce wątpliwości urzędników.

(więcej…)

Jak czytać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

172 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Może zadałeś sobie kiedyś pytanie – tak jak jak wielu moich rozmówców:

Jak czytać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Ile wątpliwości może wynikać z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wie tylko ten, kto miał z nim do czynienia – w sensie zawodowym oczywiście.

Na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności określanych jest wiele dat i terminów, od których uzależnione są zarówno uprawnienia osób niepełnosprawnych jak i obowiązki i uprawnienia pracodawców.

Dlatego też zawsze wolę obejrzeć dokument niż słuchać co w nim napisano, bo może to prowadzić do wielu nieporozumień

Przykładowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znajdziesz pod TYM linkiem.

Jak zatem rozszyfrować orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – krótki kurs podstawowy

 

 1. Data wydania orzeczenia – zwykle tożsama z datą posiedzenia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (patrz pkt 3)
 2. Data złożenia wniosku o wydanie orzeczenia

Jest to data bardzo ważna z punktu widzenia pracodawcy.

Zasadą przy przedkładaniu pracodawcy pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest, że osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 2a ustawy o rehabilitacji)

Natomiast przy następnych orzeczeniach, gdy pracownik złoży wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, pracodawca wlicza pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Niezależnie od tego ile czasu trwało postępowanie.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Natomiast, gdy wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność zostanie złożony po powyższym terminie, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

 1. Data posiedzenia zespołu – inaczej DATA z, od której biegnie roczny termin, po przepracowaniu którego osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji)

 1. Okres wydania orzeczenia – punkt III

Przykłady:
na stałe, do 31-08-2020 r.

 1. Niepełnosprawność istnieje od – punkt IV

Przykłady:
od wskazanej daty, od dzieciństwa, powstała przed 18 rokiem życia i niebezpieczne określenie „nie da się ustalić”.

Dlaczego niebezpieczne? Może spowodować ustanie statusu osoby niepełnosprawnej, co powoduje w niektórych sytuacjach konieczność ponownego ustalania efektu zachęty (zwłaszcza gdy wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia zostanie złożony za późno i równocześnie dojdzie do zmiany stopnia niepełnosprawności).

 1. Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od – punkt V

Przykłady:
od wskazanej daty, od dzieciństwa, w 40 roku życia

Określenie daty ustalenia stopnia niepełnosprawności może nas „uratować” gdy nie mamy określonej daty powstania niepełnosprawności

 1. Pamiętajmy, że w sytuacji orzeczenia u pracownika schorzeń szczególnych, o których mowa w szczególności w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji – wliczamy pracownika do stanu zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami, a mówiąc wprost – możemy pobierać zwiększone o 600 zł dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika – DOPIERO od dnia PRZEDŁOŻENIA pracodawcy orzeczenia zawierającego następujące symbole:

01-U – upośledzenie umysłowe;
02-P –choroby psychiczne
04-O – choroby narządu wzroku;
06-E –epilepsja;
12-C –całościowe zaburzenia rozwojowe.

pozdrawiam, życząc miłej majówki
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Więcej na podobne tematy przeczytasz:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17

122 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Wydawać by się mogło, że ustawodawca i organy stosujące prawo dostarczają Pracodawcom wystarczająco dużo emocji.  Jednak rzeczywistość zawsze potrafi nas zaskoczyć.

Mówię tu o:

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 19/17 opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2018 r. pod pozycją 1241

uzasadnienie wyroku TK z 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17

W wyroku tym, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

 • 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 oraz z 2017 r. poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok dotyczył zbadania zgodności § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) „w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności”, z art. 47 w związku z art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że:

Sentencja wyroku nie odnosi się do całego § 32 ust. 2 rozporządzenia z 2003 r., lecz wyłącznie do jego punktu 2 zawierającego symbol „02-P”. To znaczy, że – z wyłączeniem symbolu „02-P” – moc prawną zachowuje nadal przewidziany w rozporządzeniu z 2003 r. system symboli określających przyczyny niepełnosprawności.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 2003 r. tylko ze względu na naruszenie zasady wyłączności ustawowej ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności jednostki. Naruszenie polega na tym, że obowiązek umieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu „02-P” powinien być przewidziany w ustawie, a nie wyłącznie w rozporządzeniu.

Podstawą stwierdzenia niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów nie był natomiast zarzut nadmiernej ingerencji w prawo do prywatności skarżącego. W szczególności Trybunał nie stwierdził, że posługiwanie się symbolem „02-P” ma charakter stygmatyzujący. W zakresie zarzutu nadmiernej ingerencji w prawo do prywatności postępowanie zostało umorzone ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego, co do zasady, działają na przyszłość. Dlatego też niniejszy wyrok, powodujący uchylenie § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 2003 r., oznacza zakaz zamieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu „02-P”. Niniejszy wyrok nie ma natomiast bezpośredniego znaczenia dla już wydanych orzeczeń zawierających taki symbol. Orzeczenia te pozostają w mocy i można się nimi nadal posługiwać w obrocie prawnym.

Stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów powinno skutkować zmianą stanu prawnego. Z niniejszego wyroku wynika, że konstytucyjnie wymagana jest zmiana polegająca na uregulowaniu w ustawie, a nie w rozporządzeniu, obowiązku zamieszczania treści dotyczących danych wrażliwych o stanie zdrowia osób niepełnosprawnych.

W praktyce, od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli od 27 czerwca 2018 r., osoba niepełnosprawna nie otrzyma orzeczenia zawierającego symbol niepełnosprawności 02-P.

Skutki praktyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17

Zaraz po publikacji wyroku pojawiły się telefony:

Co my mamy robić?

 • Zaraz utracimy wskaźnik niezbędny do udzielania ulg we wpłatach na PFRON
 • Dlaczego mamy tracić podwyższone dofinansowanie do wynagrodzenia tych pracowników?
 • Czy jak pracownik przedkłada orzeczenie bez żadnego symbolu (co w praktyce jest jednoznaczne z przyczyną niepełnosprawności 02-P) to traktujemy go jak pracownika ze szczególnym schorzeniem?
 • Czy zaświadczenie wydane przez powiatowy zespół będzie dokumentowało istnienie choroby psychicznej?

Co można powiedzieć?

Sprawdźmy:

Strona Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

 • projektów zmiany ustawy  – BRAK

projekty ustaw BON

 • aktualności – INFORMACJI na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego BRAK (informacje na temat mapy drogowej budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin)

aktualności BON

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Niestety, to projekt z 2017 r.

Strona Rządowego Centrum Legislacji

projekty RCL wykonujące wyroki TK

BRAK

Ani na stronie Sejmu, ani na stronie Senatu, nie znajdziemy żadnego projektu. AKTUALIZACJA

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń

109 Wyświetleń

Dofinansowanie do wynagrodzeńDrogi Czytelniku,

W chwili składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za styczeń kolejnego roku, często powstaje pytanie:

Czy nie zostały podwyższone kwoty dofinansowania Zwiększyło się przecież wynagrodzenie minimalne – w 2018 r. do 2100 zł, w związku z czym wzrosły koszty płacy. Przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018 r. koszt płacy wynosi 2532,81 zł.

W 2018 roku kwoty dofinansowania do wynagrodzeń nie uległy zmianie

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi, zarówno dla zakładów pracy chronionej, jak i otwartego rynku pracy (zrównanie nastąpiło 1 kwietnia 2014 r.):

 • 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie jest zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, a zatem maksymalnie wynosi:

 • 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem;
 • 1725 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ze szczególnym schorzeniem;
 • 1050 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem.

Kwota miesięcznego dofinansowania

Pamiętać przy tym należy, że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą 75% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy.

W tym roku zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której wypłacenie nawet minimalnego wynagrodzenia pozwala na uzyskanie pełnej kwoty dofinansowania w każdym przypadku, z wyjątkiem pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności i szczególnym schorzeniem (75% x 2532,81 zł = 1899,61 zł).

Można zatem zastanowić się nad tezą czy brak wzrostu dofinansowania nie jest skorelowany z wysokością wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które oscylują na granicy minimalnego wynagrodzenia, ale to już zupełnie odrębne zagadnienie…

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji – cicha rewolucja w postępowaniach administracyjnych w zakresie dofinansowania

91 Wyświetleń

Dofinansowanie do wynagrodzeńDrogi Czytelniku,

Ostatni, a raczej najnowszy projekt nowelizacji jest już w Sejmie – numer druku 2215, 6 lutego 2018 r. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (planowane posiedzenie – 27 lutego 2018 r.)

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2215

Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, rewolucyjnych, moim zdaniem, zmian w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

Po wejściu w życie najnowszej nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie będzie możliwości złożenia odwołania od decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawach:

 • odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

1. w przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji:

Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

 • znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy;

2. w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 26a ust. 1a1 pkt 2 albo 3 ustawy o rehabilitacji.

Dofinansowanie nie przysługuje:

 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni;

3. w przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, po wydaniu decyzji o wstrzymaniu dofinansowania.

 • decyzji nakazujących zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości – w wyniku kontroli albo analizy dokumentów;

Środki Funduszu podlegają zwrotowi w kwocie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub ustalonej w wyniku kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, określonej w drodze decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 • decyzji o wstrzymaniu dofinansowania:
 1. do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania; decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania,
 2. jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania;
 • decyzji o wysokości dofinansowania (tzw. ustaleniu salda).

W przypadku, gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia.

 • decyzji o rozłożeniu na raty spłaty należności z tytułu dofinansowania, odroczenia terminu ich płatności lub umorzenia odsetek
 1. umorzenie w części lub w całości odsetek od nienależnie pobranych kwot dofinansowania, pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym w art. 49e ust. 2 ustawy o rehabilitacji
 2. rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu zakwestionowanego dofinansowania lub odroczenie terminu ich płatności

Postępowania w wymienionych wyżej sprawach prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046, z późn. zm.) i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołanie od decyzji Prezesa Zarządu PFRON

Od decyzji wydanych w I instancji przez Prezesa Zarządu PFRON przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego wniesienie – jak powszechnie wiadomo – wstrzymuje wykonanie decyzji. Innymi słowy pracodawca nie jest zmuszony natychmiastowo dokonać zwrotu przykładowo kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych dofinansowania powiększonego o odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia otrzymania pomocy do dnia jej zwrotu.

Z naszej praktyki wynika, że w większości przypadków, z uwagi na różne uchybienia, zarówno formalne, jak i merytoryczne, dochodzi do uchylenia decyzji organu I instancji, i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Taka procedura zdarza się nawet kilkukrotnie w jednej sprawie. Dopóki sprawa nie zostanie wszechstronnie rozpatrzona, decyzja nie podlega wykonaniu. W wielu sytuacjach dochodzi do uwzględnienia argumentów pracodawcy, a w każdym przypadku zyskujemy czas potrzebny do przygotowania się do ewentualnych „niemiłych” konsekwencji.

Po zmianach, po doręczeniu decyzji organu I instancji, strona będzie miała wybór pomiędzy:

 • złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu PFRON, co raczej nie zmieni rozstrzygnięcia ale będzie związane z brakiem wykonalności decyzji, a
 • wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, co z urzędu nie wstrzymuje wykonania decyzji i wiąże się w niektórych sytuacjach z koniecznością wniesienia wpisu sądowego obliczanego od wartości np. nakazanego do zwrotu dofinansowania. Oczywiście, możliwe jest złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji do organu i do Sądu, ale jego uwzględnienie uwarunkowane jest spełnieniem dodatkowych wymogów, a na pewno nie nastąpi automatycznie.

Planowane zmiany w tym zakresie, w istotny sposób pogarszają sytuację pracodawców uzyskujących dofinansowanie do wynagrodzeń, pozbawiają ich bowiem możliwości rozpatrzenia sprawy przez wyspecjalizowany organ administracji publicznej i znacznie przyśpieszają moment zwrotu – nie wiadomo czy słusznie – zakwestionowanego dofinansowania. Trudno stwierdzić, czy przedstawiany w uzasadnieniu projektu nowelizacji, argument o „znacznym skróceniu procesu postępowania administracyjnego”, znajdzie odbicie w rzeczywistości. Postępowanie administracyjne może i ulegnie skróceniu, ale pod znakiem zapytania stoi kwestia terminu uzyskania rozstrzygnięcia w ramach procedury sądowoadministracyjnej. Przypomnieć należy, że sprawy te będzie rozpatrywał tylko jeden sąd – WSA w Warszawie.

Jak to będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się wkrótce.

PS. Nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przepisy dotychczasowe będą miały zastosowanie do decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Wliczanie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

317 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Każdy kolejny przełom roku skłania mnie do rozważań nie tylko na temat upływającego (niestety coraz szybciej) czasu, ale także do kwestii terminów, którymi wprost „najeżona” jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Niedawno zadzwoniła do mnie Szefowa Kadr od zaprzyjaźnionego pracodawcy:

Pani Aniu, jak mamy liczyć 3 miesiące wstecz od daty wpływu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wątpliwość powstała na tle art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046, z późn. zm.).

Podstawowa zasada wyrażona w ustępie 1 artykułu 2a odnosi się do sytuacji przedłożenia pracodawcy orzeczenia po raz pierwszy – osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

… zwykle są wydawane na okresy kilkuletnie stąd wciąż pracownicy składają kolejne wnioski i przedkładają kolejne orzeczenia. Skrupulatność pracownika w zakresie terminowości złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia przekłada się wprost na wysokość dofinansowanie przysługującego pracodawcy.

Kolejne dwa ustępy dotyczą przypadków, gdy pracownik stara się o wydanie kolejnego orzeczenia.

Wedle art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji – w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 3a ust. 3 ww. ustawy – bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Reasumując,

… jeśli pracownik złoży wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia, najpóźniej w dniu następnym po utracie ważności poprzedniego, pracodawca wliczy go do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych za cały okres luki między jednym a drugim orzeczeniem, jeśli oczywiście będzie ta wynikało z treści kolejnego orzeczenia. Natomiast, gdy dojdzie do „przegapienia” terminu złożenia wniosku, pracodawca ma możliwość ujęcia pracowników w stanie zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia (o ile treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna).

Przykład: pracownik miał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne do 30 czerwca 2017 r. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożył 17 lipca, a orzeczenie dostarczył pracodawcy 2 listopada. Od kiedy można go uwzględniać do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. 

Jak zatem obliczać te trzy miesiące wstecz?

Art. 66 ustawy o rehabilitacji w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy odsyła do stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu pracy.

W tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 112 Kc, wedle którego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Gdy pracownik miał orzeczenie do 30.06.2017r., wniosek złożył 17.07 a orzeczenie dostarczył 02.11, cofniemy się 3 miesiące od dnia poprzedzającego dzień złożenia orzeczenia czyli do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Natomiast przepis art. 114 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć, stosujemy w sytuacji gdy ciągłość terminu nie jest wymagana (np. zapewnienie dostaw przez 12 miesięcy w roku, oznacza zapewnienie dostaw przez 12×30 dni). W naszym przypadku ciągłość jest wymagana.

Pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk

*****

Poczytaj też o nałożonej na pracodawców „ręcznej blokady dofinansowania” >>