ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

265 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

jeżeli jesteś Pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne, to radzę Ci – zapoznaj się z pełnym tekstem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

A zwłaszcza z przedstawioną dość enigmatycznie na str. 119 – Modyfikacją i uzupełnieniem instrumentów wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

IV. 1.2.Modyfikacja i uzupełnienie instrumentów wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Przewiduje się wprowadzenie stopniowych zmian modelu wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. System bezpośrednich świadczeń pieniężnych zostanie powiązany z dodatkowymi kosztami w zatrudnieniu poszczególnych osób z niepełnosprawnościami oraz uzupełniony poprzez instrumenty na rzecz wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, takie jak np. trener pracy, wyposażenie lub przystosowanie stanowiska pracy, kursy i szkolenia oraz doradztwo zawodowe.

W ramach działania przewidywana jest również analiza odnośnie objęcia małych przedsiębiorstw (zatrudniających co najmniej 10 osób) obowiązkiem zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Przygotowane oraz wdrożone zostaną zmiany w systemach informatycznych administrowanych przez PFRON zapewniające sprawne składanie wniosków, ich weryfikację oraz przyznawanie wsparcia.

Modyfikacja i uzupełnienie instrumentów wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Okres wdrażania działania do 2025

Koordynator MRPiPS

Podmioty współpracujące PFRON

No cóż, dodatkowe koszty zatrudniania pracowników niepełnosprawnych – to już było.

Trener pracy, wyposażenie lub przystosowanie stanowiska pracy, kursy i szkolenia oraz doradztwo zawodowe – mam wrażenie, że to od wielu lat funkcjonuje już w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub jako programy celowe PFRON.

Zapewne niedługo będzie można zapoznać się ze szczegółami tych na razie mglistych zapowiedzi, pamiętając, że Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wskazuje, że:

system wsparcia jest nieefektywny, nastawiony na wspieranie pracodawców, a nie pracownika

Ten system zupełnie nie przystaje już do dzisiejszej rzeczywistości, promuje on koncentrację osób niepełnosprawnych w jednym miejscu poprzez stworzenie takiego biznes planu: im więcej niepełnosprawnych zatrudnię, tym bardziej mi się to kalkuluje, bo mam większe dofinansowanie. Tymczasem idąc z duchem czasu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, chcemy, żeby osoba niepełnosprawna mogła pracować wszędzie – nie w specjalnie przygotowanych zakładach i dlatego będziemy w nowych rozwiązaniach promować zatrudnianie pierwszego czy drugiego pracownika a nie 25 czy 100 – mówił Paweł Wdówik.

Chciałabym się dowiedzieć, czy wynika z tego, że planuje się przestać wspierać istniejące na rynku od 20-30 lat zakłady pracy chronionej zatrudniające kilkadziesiąt, kilkaset osób niepełnosprawnych? Podmioty, które wypracowały optymalny sposób współpracy z osobami niepełnosprawnymi z różnymi niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem ich dysfunkcji i ograniczeń oraz wykorzystując ich potencjał.

Czy planuje się przestać wspierać spółdzielnie inwalidów zatrudniające osoby niewidome i niedowidzące, głuchonieme, tylko dlatego że charakteryzują się wysoką koncentracją osób niepełnosprawnych, nie zauważając ich stopnia wyspecjalizowania?

Myślę, że na polskim rynku pracy jest miejsce dla różnych podmiotów, w których różne osoby niepełnosprawne mogą znaleźć dla siebie właściwe miejsce.

Stąd też mam nadzieję, że nie taki jest zamysł ustawodawcy.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2020

Mamy nowe obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dziennik Ustaw z 2020 r. Nr 426 [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.