ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

344 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Tymczasem mamy prawdziwą zimę, od której – prawdę mówiąc – niemalże zdążyłam się odzwyczaić.

Śnieg spotykałam tylko na corocznych spotkaniach szkoleniowych w Zakopanem i jeżdżąc w Bieszczady. Dlatego zamieszczam zdjęcie z takiego wyjazdu. Myślałam, że w tym roku nie będzie możliwości zorganizowania takiej imprezy…

Otwarto jednak hotele i mamy możliwość wybrać się do Zakopanego na szkolenie – Bilans 2020 i zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. Proponowany termin 21-24 lutego 2021 r. – serdecznie zapraszam.

Wracając do tematu, kolejna nowelizacja ustawy antycovidowej wprowadziła zmiany także do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć, że od 26 stycznia 2021 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskał dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, za pośrednictwem Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

Stanowi o tym nowo dodany pkt 7 w artykule 6d ust. 4a ustawy o rehabilitacji.

  …Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium przyznania świadczenia albo ustawowe kryterium wydania dokumentu, następującym podmiotom:

7) Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanemu dalej „Funduszem”, w celu:

a) weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 25a i art. 25c, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 lit. a i g oraz pkt 5,

b) weryfikacji danych dotyczących osób, do których wynagrodzeń przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 26a-26c, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 , ust. 4 pkt 1 lit. a i g oraz pkt 5,

c) weryfikacji uprawnień wnioskodawców do uzyskania pomocy ze środków Funduszu przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i g oraz pkt 5.

Chodzi to o następujące dane:

    • ust. 3 pkt 1 – złożenie wniosku o wydanie orzeczenia
    • ust. 4 pkt 1 lit. a – imię i nazwisko
    • ust. 4 pkt 1 lit. g – PESEL lub obywatelstwo oraz
    • pkt 5 – dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3.

Istnieją już teorie spiskowe, jak PFRON będzie gnębić pracodawców posiadając te jakże ważne informacje.

Z drugiej strony szybkie działanie organu zabezpieczałoby pracodawców przed pobieraniem nienależnego dofinansowania do wynagrodzeń.

W tym miejscu warto przypomnieć o regułach wydłużenia terminu ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które utraciły ważność od 8 marca 2020 r., o czym pisałam we właśnie zaktualizowanym wpisie.

I pamiętaj Czytelniku, że osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku składania wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia, wbrew temu o czym informują niektóre powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania.

Bo to orzeczenie, które utraciło ważność od 8 marca 2020 r. pozostaje w mocy do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, do czego jeszcze chyba daleko.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

Sytuacja jest dynamiczna i mogę przedstawić Ci już proponowane zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na inne zmiany, w szczególności dotyczące wsparcia pracodawców i pracowników, przyjdzie czas później.

Projekt jest bardzo obszerny – 170 stron do przeczytania, w dodatku ze zrozumieniem [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.