ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

184 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W poprzednim wpisie omawiałam zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności.

Uzupełnieniem zmian ustawowych jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534), które weszło w życie 27 marca 2020 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

Do wniosku o wydanie orzeczenia trzeba dołączyć dodatkowo dane kontaktowe osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka, w szczególności numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.

W uzasadnionych przypadkach, zawiadomienia, o terminie rozpatrzenia wniosku, można dokonać również telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej. Zawiadomienie powoduje skutki prawne, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło ono do osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka we właściwej treści i w odpowiednim terminie.

Trzykrotne niestawienie się z nawet z uzasadnionych powodów (ważne przyczyny, sytuacje losowe), powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Doprecyzowano, że przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, w szczególności w następujących dziedzinach medycyny: chorobach wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, okulistyce i otolaryngologii, wcześniej wskazywano ogólnie na specjalistę w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.

Przeciwdziałanie COVID-19

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz:

  • przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania, na podstawie którego jest dokonywana ocena stanu zdrowia.

W takiej sytuacji, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego;

  • członek powiatowego zespołu uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania w celu wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wtedy, lekarz – członek powiatowego zespołu może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień bez uczestnictwa osoby zainteresowanej.

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane członkowi powiatowego zespołu przez wojewodę, którego ważność upływa w terminie od dnia 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego zaświadczenia.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

Photo by Roman Grachev on Unsplash

***

Trudna sytuacja ekonomiczna w okresie pandemii COVID-19 nie wyłącza możliwości uzyskiwania dofinansowania

W związku ze zbliżającym się terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, miałam ostatnio kilka pytań o to, co się stanie, jeśli dojdzie do sytuacji, w której  wartość zakumulowanej straty przewyższy połowę zarejestrowanego kapitału, o czym pisałam w tym wpisie, czyli mówiąc po ludzku spółka znajdzie się w: [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.