ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dofinansowanie do wynagrodzeń i nie tylko

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 54 m. 20,
04-412 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Ilość pobrań: 1144

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Ilość pobrań: 1590

Wsparcie z tarczy antykryzysowej w pytaniach i odpowiedziach

193 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

15 kwietnia 2020 r. Senat ma zająć się kolejną wersją tarczy antykryzysowej, o której będę pisała w kolejnych wpisach.

Ja, chciałabym dzisiaj udostępnić dla Ciebie ciekawe pytania i odpowiedzi dotyczące tarczy antykryzysowej, a w najbliższej przyszłości przejdę do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane bezpośrednio przez pracodawców drogą telefoniczną i mailową.

To opracowanie znalazłam na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-odpowiadamy-na-pytania

Wsparcie z tarczy antykryzysowej w pytaniach i odpowiedziach

Wsparcie z tarczy antykryzysowej w pytaniach i odpowiedziach

(więcej…)

Zbieg dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych i z tarczy antykryzysowej

317 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj chciałabym przedstawić Ci na przykładach, w tym liczbowych sytuację, w której równocześnie ubiegasz się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego i dofinansowanie na ochronę miejsc pracy z tarczy antykryzysowej z FGŚP lub FP. Takie pytania w ostatnich dniach pojawiają się często. Ostatnio wspomniał coś na ten temat także PFRON.

I jeszcze coś Mój Czytelniku – opracowałam i opublikowałam na blogu dla Ciebie wzór wniosku o zmianę przeznaczenia środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo środków podlegających zwrotowi na ZFRON lub ZFA. Znajdziesz go również na lewym pasku bloga.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – druk sejmowy 330, który modyfikuje tarczę antykryzysową (140 stron + uzasadnienie), a to jeszcze nie koniec zmian. Będę te zmiany śledzić.

A zatem, do dzieła.

Zbieg dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych i z tarczy antykryzysowej

1. Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługuje za okres przestoju?

(więcej…)

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy a przekazywanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

245 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Cały tydzień wgłębiałam się w tarczę antykryzysową i mogę powiedzieć, że przebrnęłam przez nią z sukcesem, a przy okazji pojawiło się wiele ciekawych zagadnień oraz pytań zaprzyjaźnionych pracodawców, na które odpowiadałam dzisiaj non stop od  8 do 14.

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy a przekazywanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy a przekazywanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Jedną z takich spraw była kwestia czy odroczenie terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. – do dnia 1 czerwca 2020 r. ma wpływ na termin przekazywania środków na rachunek bankowy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

(więcej…)

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

270 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W poprzednim wpisie omawiałam zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności.

Uzupełnieniem zmian ustawowych jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534), które weszło w życie 27 marca 2020 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

Do wniosku o wydanie orzeczenia trzeba dołączyć dodatkowo dane kontaktowe osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka, w szczególności numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.

(więcej…)

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w związku z COVID-19, wersja ostateczna

348 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W drodze rządowej autopoprawki, dokonano korzystnych zmian w zakresie zasad przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności o i stopniu niepełnosprawności, wyłączając konieczność złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – dla orzeczeń, które straciły ważność począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID- 19 ma w szczególności polegać na:

Przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony, których ważność:

(więcej…)

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

368 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Sytuacja jest dynamiczna i mogę przedstawić Ci już proponowane zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na inne zmiany, w szczególności dotyczące wsparcia pracodawców i pracowników, przyjdzie czas później. Projekt jest bardzo obszerny – 170 stron do przeczytania, w dodatku ze zrozumieniem.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji została umieszczona w art. 16 ale do tego musimy zapoznać się z art. 77, 88 i 90 oraz zmian dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności – art. 15h specustawy.

(więcej…)

Hasła tarczy antykryzysowej – pomoc w związku z COVID-19 AKTUALIZACJA

263 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Jest projekt ustawy na stronie Sejmu RP.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju, wczoraj wieczorem ukazała się informacja na temat rozwiązań przyjętych 25 marca 2020 r. przez Rząd.

Natomiast nadal nie opublikowano ostatecznej wersji projektu, co powoduje, że nie znamy ani warunków uzyskania pomocy, ani wyjątków, które często  całkowicie odwracają reguły gry albo mocno ograniczają krąg uprawnionych. Dlatego dzisiejsze zdjęcie jest specjalnie nieostre, niczym zjawa podczas seansów spirytystycznych. Z niecierpliwością czekam na publikację projektów ustaw.

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowano informację o dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców, którym spadły obroty, o które będzie się można starać z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach tarczy antykryzysowej.

Hasła tarczy antykryzysowej

Hasła tarczy antykryzysowej – pomoc w związku z COVID-19

(więcej…)

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności – w projekcie tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa

323 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Tarcza antykryzysowa rozwiązuje także kwestie dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o niezdolności do pracy. Jest rzeczą powszechnie znaną, iż orzeczenia te w większości przypadków są wydawane na czas określony, a koronawirus nikogo nie pytając o zdanie, wyeliminował możliwość uzyskania kolejnego orzeczenia.

UWAGA na komunikat PFRON dotyczący odraczania terminów i rozkładania na raty zobowiązań składkowych i podatkowych w związku z następstwami koronawirusa

Przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności – w projekcie tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa

Proponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie niedogodności z tym związanych i dla osób niepełnosprawnych i dla ich pracodawców. Zaproponowane przedłużenie ważności orzeczeń spowoduje, że zachowane zostanie prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

(więcej…)

Stanowisko PFRON w sprawie odraczania składek na ZUS

431 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

kilka dni temu pisałam o możliwości skorzystania z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne w kontekście możliwości zachowania prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dostałam wtedy pytanie, co w sytuacji gdy wniosek o odroczenie składek został złożony po upływie ustawowego terminu ich płatności.

Stanowisko PFRON w sprawie odraczania składek na ZUS

Stanowisko PFRON w sprawie odraczania składek na ZUS

Dzisiaj otrzymałam w tej sprawie odpowiedź z PFRON, która jest dla pracodawców pozytywna, pod warunkiem, że przyczyną uzasadniającą złożenie wniosku były konsekwencje koronawirusa, a nie inne przyczyny.

(więcej…)

Czy to rzeczywiście pomoc dla przedsiębiorców? Zwiększenie kwot dofinansowania. Zmiany w wydatkowaniu ZFRON. Szczegóły – 1 część

360 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Słysząc kwoty przewidywanego wsparcia oraz katalog środków pomocowych dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, można odnieść wrażenie, iż może ono istotnie stanowić wsparcie dla przedsiębiorców.

Jednak wczytanie się w szczegóły projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nie napawa zbytnim optymizmem.

rt. 68gd. 1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii - nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jego odwołania, kwota do 20% środków funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na: 1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych; 2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:a) pracownikami, b) wykonawcami pracy nakładczej, c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności, d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności. 3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności. 2. Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony w ust. 1 jest uzyskanie zgody dysponenta Funduszu. – –843. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, dysponent funduszu rehabilitacji jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o których mowa w art. 33 ust. 4a. 4. Dysponent zamierzający wykorzystaćśrodki funduszu rehabilitacji w sposób określony w ust. 1 jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego , a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii - w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia jego odwołania. 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do dysponentów zakładowego funduszu aktywności

Zwiększenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń ma wynosić:

 1. dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  – 1950 zł (zwiększenie o 150 zł),
 2. dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  – 1200 zł (zwiększenie o 75 zł),
 3. dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności pozostaje bez zmian
  – 450 zł.

Dla osób ze szczególnymi schorzeniami:

 1. dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  – 1200 zł (zwiększenie o 600 zł),
 2. dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  – 900 zł (zwiększenie o 300 zł),
 3. dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
  – pozostaje bez zmian 600 zł.

Zwiększenie kwot dofinansowania ma nastąpić za okres począwszy od miesiąca maja 2020 r. (wedle projektu z 21 marca 2020 r.)

Zastanawiające jest dlaczego ta zmiana ma wejść z takim opóźnieniem, skoro nieutrzymanie płynności finansowej aktualnie, spowoduje konieczność zwolnienia pracowników.

I pamiętajmy, najważniejsze jest terminowe opłacenie kosztów płacy – bez tego pomocy nie będzie albo trzeba ją będzie zwrócić (z odsetkami).

Zmiany w wydatkowaniu środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Projekt zawiera następujące rozwiązania.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jego odwołania, kwota do 20% środków funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na:

1. utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

2. wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:

a) pracownikami,

b) wykonawcami pracy nakładczej,

c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności,

d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności;

3. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Jednak warunkiem przeznaczenia środków w powyższy sposób jest uzyskanie zgody dysponenta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku nieuzyskania zgody, dysponent funduszu rehabilitacji jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o których mowa w art. 33 ust. 4a – 30% kary.

Dysponent zamierzający wykorzystać środki funduszu rehabilitacji w ten szczególny sposób jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego , a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia jego odwołania.

Przepisy mają odpowiednie zastosowanie do dysponentów zakładowego funduszu aktywności.

Jakie mają być przesłanki udzielenia zgody, nie wiadomo, praktyka pokazuje, że kwestionowane są nawet wydatki wymienione enumeratywnie w rozporządzeniu w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a nawet takie, na które pracodawca uzyskał zaświadczenie o pomocy de minimis.

Zobaczymy jakie będą ostateczne rozwiązania.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 54 m. 20,
04-412 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Polski Ład a zachowanie prawa do SOD. Uzupełnienie wpływów na ZFRON

317 Wyświetleń

Link do szkolenia

Drogi Czytelniku,

Czas pędzi jak szalony, to co było aktualne wczoraj, dzisiaj już nie jest, a co będzie aktualne jutro, tego nie wie nikt.

W tym tygodniu uczestniczyłam już w 5 szkoleniach, a 2 kolejne jeszcze przede mną. Raz sama się szkolę, raz ja prowadzę spotkanie. Obydwie formy bardzo sobie chwalę, bo zawsze dowiem się czegoś nowego.

Uzupełnienie wpływów na ZFRON

Polski Ład a zachowanie prawa do SOD. Uzupełnienie wpływów na ZFRON

Materia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ma trafić do ustawy, która według stanu na dzisiaj (27 stycznia 2022 r.) jest już po II czytaniu.

(więcej…)

Wynagrodzenia, SOD i ZFRON po Polskim Ładzie

448 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

w ostatnich dniach i godzinach wiele się dzieje w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 28).

Wynagrodzenia. SOD i ZFRON po Polskim Ładzie

Objaśnienia Ministra Finansów

Pojawiło się stanowisko Ministerstwa Finansów oraz jego objaśnienia podatkowe jak w praktyce stosować przepisy rozporządzenia, Dodatkowo, pojawiło się wyjaśnienie, że rozporządzenie wykonuje delegację ustawową i nie stoi w sprzeczności z prawem (sic!).

(więcej…)

Miesięczne i roczne obowiązki sprawozdawcze pracodawców osób niepełnosprawnych. Polski Ład a wpływy na ZFRON

288 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Polski Ład – Polskim Ładem – trzeba będzie sobie z nim poradzić.

Polski Ład a wpływy na ZFRON

Nie można przy tym zapominać, że 20 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia rocznych rozliczeń do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty:

(więcej…)

Podsumowanie 2021 roku i co nas czeka w przyszłości – rekompensata za Polski Ład?

233 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Nieubłaganie nadchodzi Nowy 2022 Rok.

I Polski Ład.

A zatem zacznijmy od końca.

Rekompensata za Polski Ład

Co nas czeka w przyszłości – rekompensata za Polski Ład?

Ze źródeł zbliżonych do samych źródeł uzyskałam informację, że jednak planowana jest rekompensata dla pracodawców w związku z radykalną utratą wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

(więcej…)

Skutki ograniczenia wpływów na ZFRON zgodnie z Polskim Ładem – artykuł w prawo.pl – częściowa polemika

343 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Na fali opisywanych zmian, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. na mocy Polskiego Ładu, w prawo.pl dnia 9 grudnia 2021 r. ukazał się artykuł P. Grażyny Leśniak Wyższa kwota wolna w podatku uderzy w niepełnosprawnych pracowników.

Zgadzając się co do zasady z zaprezentowanymi tezami artykułu, o czym także pisałam na blogu we wpisie z 20 września 2021 r. , chciałabym jednak odnieść się do kwestii skutków wprowadzenia tych zmian, które zostały wymienione w treści artykułu, a w których rozmówcy autorki wskazywali na to, że wprowadzone zmiany zmuszą pracodawców do znalezienia innych form finansowania, w przeciwnym razie może dojść do ich upadłości, a sam Polski Ład będzie dla pracowników z niepełnosprawnościami korzystny, gdyż kwota netto w budżecie takiego pracownika będzie większa.

Skutki ograniczenia wpływów na ZFRON

Skutki ograniczenia wpływów za ZFRON zgodnie z Polskim Ładem

W mojej opinii, opartej ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym, konsekwencje zmniejszenia wpływów na ZFRON wpłyną przede wszystkim na osoby niepełnosprawne, a raczej w bezpośredni sposób nie doprowadzą do upadku firm je zatrudniających.

(więcej…)

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON