ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

WYPEŁNIANIE DEKLARACJI I INFORMACJI SKŁADANYCH DO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szanowni Państwo! Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line. Szczegółowy program szkolenia oraz termin znajdują się poniżej. Omówimy kwestie związane z nowymi zasadami w zakresie przedłużania ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Powiemy także o nowej interpretacji PFRON w zakresie dokumentowania przewlekłej choroby psychicznej. Poruszymy zagadnienia związane z uchyleniem stanu zagrożenia epidemicznego w kontekście […]

UTRATA STATUSU ZPCH KROK PO KROKU

Szanowni Państwo! Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line. Szczegółowy program szkolenia oraz termin znajdą Państwo poniżej Termin szkolenia on-line: 18 kwietnia 2023 r. – godz. 10.00 – 14.00 Program szkolenia: I.   CZY WARTO DALEJ POSIADAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ – PORÓWNANIE SYTUACJI PRAWNEJ ZPCH I BYŁYCH ZPCH. II.   ZAKŁADOWY FUNDUSZ […]

WARSZTATY Z WYDATKOWANIA ŚRODKÓW
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szanowni Państwo! Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe składające się z dwóch paneli tematycznych. Adresaci: Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki […]

POMOC Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szanowni Państwo! Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na szkolenie on-line. Wprowadzona przez rząd Tarcza Antykryzysowa, czyli zestaw rozwiązań dla pracodawców i pracowników, ma na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych wynikających z pandemii koronawirusa. Ustawodawca zaproponował rozwiązania prawne, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców, w przezwyciężeniu skutków gospodarczych COVID-19 – warto się z nimi zapoznać, aby jak […]

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021 w DOBIE EPIDEMII COVID-19 2

Szanowni Państwo! Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na szkolenie on-line. Ustawa „covidowa” przewiduje kilka rodzajów dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, które można łączyć z dofinansowaniem do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych, przy zachowaniu jednak reguł udzielania pomocy publicznej. Inne formy wparcia także mogą mieć wpływ na wysokość przysługującego SOD. Jak zachować dofinansowanie w sytuacji problemów z płynnością […]

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021 w DOBIE EPIDEMII COVID-19

Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe składające się z dwóch paneli tematycznych: PANEL PIERWSZY – wykład mec. Anna Pałecka-Błaszczyk (poniedziałek) ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021 w DOBIE EPIDEMII COVID-19 WYKŁADOWCA: ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik firmy ONLEX Sp. z o.o. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację […]

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021/2022

Firma ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line. Termin szkolenia on-line: 30 września 2021 r. – godz. 10.00 – 14.00 WYKŁADOWCA: ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie – Onlex. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w KPRM, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu […]

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2022

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe Termin i miejsce szkolenia: 9 – 13 stycznia 2022 rok „Polskie Tatry” S.A. składające się z dwóch paneli tematycznych: PANEL PIERWSZY – wykład mec. Anna Pałecka-Błaszczyk (poniedziałek) Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rozwiązań prawnych związanych z przeciwdziałaniem COVID. Zostaną omówione kwestie dokumentacyjne, sposób zapewnienia zgodności uzyskiwanej pomocy […]

MIESIĘCZNE I ROCZNE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POLSKI ŁAD A WPŁYWY NA ZFRON

Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na szkolenie on-line. Termin szkolenia on-line: 17 stycznia 2022 r. – godz. 10.00 – 14.00 Cel szkolenia: Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne są zobowiązani do dopełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych wobec PFRON, w szczególności złożenia deklaracji rocznej DEK-R oraz informacji INF-2 do 20 stycznia 2021 r. Podczas szkolenia zostaną omówione nowe wzory […]