ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

POMOC Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szanowni Państwo! Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na szkolenie on-line. Wprowadzona przez rząd Tarcza Antykryzysowa, czyli zestaw rozwiązań dla pracodawców i pracowników, ma na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych wynikających z pandemii koronawirusa. Ustawodawca zaproponował rozwiązania prawne, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców, w przezwyciężeniu skutków gospodarczych COVID-19 – warto się z nimi zapoznać, aby jak najefektywniej je wykorzystać, także w kontekście łączenia różnych form wsparcia, w tym dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

POMOC Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Terminy szkolenia on-line:

19 maja 2020 r. – godz. 10.00 – 14.00 22 maja 2020 r. – godz. 10.00 – 14.00

WYKŁADOWCA:

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik firmy ONLEX Sp. z o.o. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS – ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczyni uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

KOSZT SZKOLENIA: 300,00 (zwolnione z VAT) – od osoby z firmy CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl lub na numer fax: 22 403 82 17
  • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
  • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia. Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
  • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
  • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl

Szanowni Państwo! Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe składające się z dwóch paneli tematycznych:

Pierwszy panel: Wsparcie przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wykładowca: Anna Pałecka-Błaszczyk, wspólnik firmy ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS – ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Wykładowczyni uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Drugi panel: Akcja “Bilans 2019 rok” Zmiany w podatkach dochodowych CIT / PIT / VAT opublikowane w 2019 roku wchodzace do obrotu prawnego w 2020 roku. Wykładowca: dr Paweł Łukaszewicz, wieloletni wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpch, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami. Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) za 2019 r., pracowników księgowości, pracowników kadr, osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Termin:

19-23.01.2020 roku

Miejsce:

Zespół Antałówka ul. Wierchowa 2 34-500 Zakopane

Koszt szkolenia: 2 450,00 (zwolnione z VAT) – dla jednej osoby, po 2 350,00 zł (zwolnione z VAT) – dla dwóch lub więcej osób z firmy. Numer konta: ONLEX Spółka z o.o., ING Bank Śląski S.A. 77 1050 1025 1000 0090 8057 0477 Koszt szkolenia obejmuje: Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny), kolacja uroczysta , udział w kuligu z ogniskiem, korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU tj. basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i „dzikiej rzeki”. Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl