ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021 w DOBIE EPIDEMII COVID-19 2

Szanowni Państwo! Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na szkolenie on-line. Ustawa „covidowa” przewiduje kilka rodzajów dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, które można łączyć z dofinansowaniem do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych, przy zachowaniu jednak reguł udzielania pomocy publicznej. Inne formy wparcia także mogą mieć wpływ na wysokość przysługującego SOD. Jak zachować dofinansowanie w sytuacji problemów z płynnością finansową? Jakie są limity poszczególnych form pomocy? Czy limit pomocy de minimis został zwiększony? Warto się także z rozwiązaniami z tarczy branżowej, aby jak najefektywniej móc je wykorzystać. Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w kontekście SOD, a także nowe druki INF-D-P i DEK-II-a, to kwestie, z którymi należy się zapoznać, tak jak z ostatnią nowelizacją ustawy o rehabilitacji.

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021 w DOBIE EPIDEMII COVID-19

Terminy szkolenia on-line:

4 lutego 2021 r. – godz. 10.00 – 14.00 10 lutego 2020 r. – godz. 10.00 – 14.00

WYKŁADOWCA:

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik firmy ONLEX Sp. z o.o. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS – ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl KOSZT SZKOLENIA: 350,00 (zwolnione z VAT)  – od osoby z firmy CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl lub na numer fax: 22 403 82 17
  • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia. Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
  • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl