ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2022

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe

Termin i miejsce szkolenia: – 13 stycznia 2022 rok „Polskie Tatry” S.A.

składające się z dwóch paneli tematycznych: PANEL PIERWSZY – wykład mec. Anna Pałecka-Błaszczyk (poniedziałek) Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rozwiązań prawnych związanych z przeciwdziałaniem COVID. Zostaną omówione kwestie dokumentacyjne, sposób zapewnienia zgodności uzyskiwanej pomocy publicznej z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem powstania trudnej sytuacji ekonomicznej. PFRON przedstawił stanowisko dotyczące konieczności pozyskania dofinansowania w określonej chwili, którego znajomość może warunkować możliwość uzyskania tego wsparcia. Zostaną omówione przepisy dotyczące wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i kwestie związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Omówimy także wpływ Polskiego Ładu na sytuację pracodawców osób niepełnosprawnych.

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2022

WYKŁADOWCA: ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS – ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl. Reprezentuje (z sukcesami) pracodawców i osoby niepełnosprawne w postępowaniach administracyjnych i sądowych PANEL DRUGI – wykład dr Paweł Łukaszewicz (wtorek-środa)

AKCJA „BILANS 2021” Z UWZGLĘDNIENIEM ZDARZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z COVID-19. Zmiany w podatkach dochodowych CIT / PIT / wynikające z Polskiego Ładu.

  Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego za 2021r z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z  COVID-19, w tym szczegółowe ustalenie  podstawy opodatkowania CIT/PIT, obliczane od wyniku finansowego na ponad 80 przykładach. Wykład obejmuje również zmiany w podatkach dochodowych wynikających z tzw.  Polskiego Ładu a obowiązujących w 2022r. WYKŁADOWCA: PAWEŁ ŁUKASZEWICZ DR NAUK EKONOMICZNYCH / FINANSISTA: wieloletni wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów. Współuczestniczył   w opracowaniu  odwołań, skarg  do WSA, PFRON, NSA, izb skarbowych. Przez wiele pracował jako  główny księgowy/ dyrektor finansowy/ członek zarządu w spółkach prawa handlowego, nadto pełnił kierownicze stanowiska, uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. KOSZT SZKOLENIA: 2 750,00 zł (zwolnione z VAT)  – dla jednej osoby, po 2 700,00 zł (zwolnione z VAT)  – dla dwóch lub więcej osób z firmy. KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych lub jednoosobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny), kolacja uroczysta, kulig do Doliny Chochołowskiej z atrakcjami i ogniskiem, wolny wstęp do AQUA PARKU tj. basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i „dzikiej rzeki”, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Numer konta: ONLEX Spółka z o.o., ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477 Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl