ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

WYPEŁNIANIE DEKLARACJI I INFORMACJI SKŁADANYCH DO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szanowni Państwo!

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line.

Szczegółowy program szkolenia oraz termin znajdują się poniżej.

Omówimy kwestie związane z nowymi zasadami w zakresie przedłużania ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Powiemy także o nowej interpretacji PFRON w zakresie dokumentowania przewlekłej choroby psychicznej. Poruszymy zagadnienia związane z uchyleniem stanu zagrożenia epidemicznego w kontekście przepisów ustawy o rehabilitacji. Będziemy także analizować nowe projekty rozporządzeń/rozporządzenia przygotowywane na podstawie ustawy o rehabilitacji.

Ostatnie szkolenie przed wakacjami.

Termin szkolenia on-line:

13 czerwca 2023 r. – godz. 10.00 – 14.00

Program szkolenia:

1. Nowe DEK-i – czyli nowe druki deklaracji wpłat na PFRON – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2023, poz. 995) – omówienie druków oraz zasad składania deklaracji:

 • Podmioty zobowiązane do wpłat;
 • Zakłady pracy chronionej;
 • Byłe zpch-y;
 • Zasady intertemporalne – na jakim druku złożyć DEK.2. Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Zagrożenie epidemiczne a składanie DEK oraz INF.
4. Co nam zrobi PFRON jak nie złożymy INF lub DEK.
5. Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będącymi przedsiębiorstwami społecznymi ze środków PFRON
6. Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

KOSZT SZKOLENIA:

500,00 zł netto (615,00 zł z VAT) – od osoby z firmy
 po 480,00 zł netto (590,40 zł z VAT) – od dwóch i więcej osób z firmy

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny.

Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.,
ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

    • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl
     Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
    • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu
     wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
    • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

  ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia.
  Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi.

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

    • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
     z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
    • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu
     do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
    • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
    • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
    • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

   DODATKOWE INFORMACJE
   Ewa Kłosińska-Trzcińska
   tel: 501 368 420
   E-mail: kontakt@onlex.pl