ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Akcja BILANS 2021 rok z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z COVID-19. Szczegółowe rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływające na koszty płacy a zagrożenia dla sod.

Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zaprasza Państwa do udziału w konferencji szkoleniowej składającej się z dwóch paneli tematycznych.

Termin i miejsce konferencji: 15 – 18 maja 2022 roku Villa Park Hotel Med.& SPA CIECHOCINEK, ul. Warzelniana 12

Adresaci: Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Panel pierwszy:

Akcja BILANS 2021 rok z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z COVID-19. Szczegółowe rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływające na koszty płacy a zagrożenia dla sod.

Wykładowca: dr Paweł Łukaszewicz, wieloletni praktyk także jako wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów. Współuczestniczył w opracowaniu odwołań, skarg do WSA, PFRON, NSA, izb skarbowych. Przez wiele pracował jako główny księgowy/ dyrektor finansowy/ członek zarządu w spółkach prawa handlowego, nadto pełnił kierownicze stanowiska, uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających sprawozdania finansowe, pracowników księgowości. Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego za 2021r z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z COVID-19 oraz wpływu wojny w Ukrainie na ocenę kontynuacji działalności jako zdarzenia po dniu bilansowym. Drugim celem jest szczegółowe wykazanie w informacji dodatkowej różnicy pomiędzy a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym wynikiem finansowym w tym odliczanie od wyniku finansowego zdarzeń obejmujących ponad 80 przykładów. Ważną częścią wykładu są zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2022 poz. 558) wpływające na koszty płacy wykazywane w formularzu INF-D-P obejmujące zagrożenia dla sod tj. nieterminowe ponoszenie kosztów płacy.

Panel drugi:

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  A NOWY POLSKI ŁAD

WYKŁADOWCA: ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie – ONLEX. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w KPRM, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, ukończyła także kurs samodzielnego księgowego bilansisty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji i organizacjach pracodawców. Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Szkoli pracodawców od 1999 r. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl. Reprezentuje (z sukcesami) pracodawców i osoby niepełnosprawne w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych  i sądowych. Zajmuje się problematyką:

 • zatrudniania pracowników niepełnosprawnych głównie od strony pracodawcy, z uwzględnieniem kwestii praktycznych,
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (pozyskiwanie, zapewnienie zgodności uzyskiwanej pomocy z przepisami, sytuacje żądania zwrotu SOD przez PFRON, ustalanie trudnej sytuacji ekonomicznej, łączenie dofinansowania z innymi formami wsparcia w związku z COVID, wypełniania wniosków, rejestracji w PFRON),
 • pomocy publicznej związanej z COVID-19 (zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, subwencje z PFR, dotacje na kapitał obrotowy, limity pomocy publicznej w kontekście uzyskiwanego wsparcia, dofinansowań z UP, WUP),
 • zakładów pracy chronionej z uwzględnieniem obowiązków i przysługujących praw, uzyskania, utraty statusu,
 • wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec PFRON (INF-y, DEK-i, INFU),
 • wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, uzyskiwania zaświadczeń o pomocy de minimis, także w przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • opracowywania indywidualnych programów rehabilitacji,
 • wpłat na PFRON,
 • ulg we wpłatach na PFRON,
 • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców,
 • odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

KOSZT SZKOLENIA: 2 750,00 zł netto (3 382,50 zł z VAT)  – dla jednej osoby z firmy, po 2 700,00 zł netto (3 321,00 zł z VAT)  – dla dwóch lub więcej osób z firmy. Numer konta: ONLEX Spółka z o.o., ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477 CENA SZKOLENIA OBEJMUJE Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny) (pokój jednoosobowy za dopłatą – 100 zł+VAT), kolacja uroczysta z DJ, wstęp do strefy Saltarias SPA (basen solankowy, jacuzzi, zespołu saun, lakonium, tężnia solankowa) oraz sali fitness. Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl