ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Konsultacje

Kancelaria Radcy Prawnego Onlex

Zapraszam na bezpłatne konsultacje w zakresie postępowań o zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Szanowni Państwo,

Zapraszam na bezpłatne konsultacje w zakresie postępowań o zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 5 marca 2019 r. (Wielka Izba) w sprawie C-349/17 Eesti Pagar, wskazał, że w sytuacji dochodzenia zwrotu pomocy publicznej przez organ krajowy, w zakresie przedawnienia tejże możliwości powinny mieć zastosowanie przepisy krajowe a nie unijne. Przenosząc te rozważania na grunt żądania przez PFRON zwrotu pomocy publicznej na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (w szczególności dofinansowania do wynagrodzeń, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne), należy dojść do wniosku, iż powinien mieć do
nich zastosowanie termin 5 letni, a nie 10 letni. Wobec powyższego, u wielu beneficjentów mogło dojść do przedawnienia.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym:

  • Pracodawców, którzy otrzymali wezwanie do zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • Pracodawców, którzy otrzymali wezwanie do zwrotu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od niepełnosprawnych pracowników
  • Niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy otrzymali wezwanie do zwrotu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, na bezpłatne konsultacje, które odbędą się dnia 5 marca, od godz. 10-tej

w samym centrum Warszawy,

Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54.

Proszę o zapisywanie się na konkretną godzinę pod numerem telefonu 501 368 420 lub 22 251 33 72

Proszę o zabranie ze sobą wszelkich dokumentów, co pozwoli na analizę możliwości podjęcia odpowiednich kroków prawnych.
Niezależnie od etapu, na którym znajduje się Państwa sprawa (wezwanie do zwrotu, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, postępowanie egzekucyjne, układ ratalny, decyzja ostateczna, doszło do zwrotu pomocy publicznej), mogą zaistnieć okoliczności dające podstawę do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Po dokonaniu analizy, chętnym zostaną przedstawione warunki ewentualnej współpracy.

z poważaniem
r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk