ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Ulga rehabilitacyjna – wydatki na użytkowanie samochodu przez niepełnosprawnych małżonków

305 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Zbliża się termin złożenia rozliczenia podatkowego za 2019 r., a w sytuacji w której powstaje nadpłata w podatku, warto PIT złożyć jak najwcześniej, aby niezwłocznie otrzymać zwrot.

Ulga rehabilitacyjna – wydatki na użytkowanie samochodu przez niepełnosprawnych małżonkówDzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na pewien aspekt ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala na odliczenie każdemu z niepełnosprawnych małżonków kwoty 2280 zł w związku z używaniem samochodu osobowego stanowiącego ich współwłasność.

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna

Przez osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć osobę, która posiada:

  1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
  4. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną

Od 1 stycznia 2018 r. możliwością odliczenia są objęte wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Samochód stanowiący współwłasność małżeńską osób niepełnosprawnych

Nie ma przeszkód prawnych, aby każdy z małżonków legitymujących się wymaganym orzeczeniem o niepełnosprawności, mógł odliczyć kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego ich współwłasność.

W przypadku tych wydatków, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, czyli innym słowy warto jest zachować rachunki lub faktury dokumentujące wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, aby móc uprawdopodobnić poniesienie tych kosztów.

Przed 1 stycznia 2018 r.

Należy podkreślić, że zmiany tego przepisu dokonano od 1 stycznia 2018 r. P

rzed tą datą, po pierwsze odliczeniu podlegały jedynie wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Po drugie, konieczne było udokumentowanie potwierdzeniem zlecenia i odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Odliczenie a prawo jazdy

Często pojawia się pytanie, czy konieczne jest posiadanie prawa jazdy aby móc skorzystać z tej ulgi. Otóż nie ma takiego wymogu. Z ulgi rehabilitacyjnej związanej z używaniem samochodu można skorzystać nawet nie posiadając prawa jazdy.

Odliczenie dotyczy jednakże tylko samochodów osobowych.

Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się Tobie Czytelniku lub Twoim bliskim lub znajomym.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj również:

Sprawozdania finansowe do PFRON za 2019 r. składamy do 15 lipca 2020 r.

3 największe pułapki na pracodawców na gruncie przepisów ustawy o rehabilitacji

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy wyłączana z kosztów płacy w 2020 r.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.