ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2024 R. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ. KONTROLE. DOKUMENTOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

 

Szanowni Państwo!

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line.

Szczegółowy program szkolenia oraz termin znajdują się poniżej.

Adresaci:

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr, osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Termin szkolenia on-line:

6 czerwca 2024 r. – godz. 10.00 – 14.00

Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów, w tym w zakresie wydłużenia orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
w kontekście ich działania wstecz, zmian wynikających z ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy, możliwości wykazywania szczególnych schorzeń z różnych dokumentów.  Omówimy także ustalanie stanów i wskaźników zatrudnienia na gruncie różnych przepisów ustawy o rehabilitacji.

Program szkolenia:

 • Dokumentowanie niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r.o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 2768), w szczególności w kontekście dofinansowania.
 • Zwiększenie kwot dofinansowania od lipca 2024 r.
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:
  1. chwila rozpoczęcia pobierania dofinansowania determinująca prawidłowość uzyskanej pomocy publicznej,
  2. powstanie niepełnosprawności podczas zatrudnienia u pracodawcy – od lipca 2016 r.,
   a sytuacja późniejszego doręczenia orzeczenia
  3. terminowość kosztów płacy na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  4. składki na ubezpieczenia społeczne – obliczanie terminów, źródła ustaleń PFRON, korekty
   w ZUS, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty,
  5. terminowość wypłaty wynagrodzeń, sposób płatności, rachunek bankowy osoby niepełnosprawnej,
  6. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zpchy, byłe zpchy i otwarty rynek, zmiana terminu nabycia prawa do zaliczek od 10 marca 2022 r.
  7. kierunki orzecznictwa i praktyka PFRON w kontekście terminowości opłacania kosztów płacy w przypadku kontroli ZUS, korekt deklaracji, zaliczenia dokonanych wpłat na poczet najstarszych zaległości
  8. wypłacenie wynagrodzeń przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
  9. legalne możliwości zwiększenia dofinansowania – zakres czasowy korekty
  10. konieczność zwrotu dofinansowania (przykładowo przy ustalonym prawie do emerytury), a obowiązek zwrotu odsetek,
  11. konieczność zwrotu dofinansowania (przykładowo przy ustalonym prawie do emerytury), a obowiązek zwrotu odsetek,
  12. kiedy można żądać od PFRON zwrotu odsetek
  13. przedawnienie
  14. terminowość ponoszenie kosztów płacy, a rozłożenie na raty należności wobec ZUS
 • Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – zpch, były zpch i otwarty rynek – zmiana chwili uzyskania prawa
  do zaliczek i odprowadzenia na rachunek bankowy ZFRON.
 • Trudna sytuacja ekonomiczna – terminy ustalania, możliwości przeciwdziałania utracie prawa do dofinansowania.
 • Kontrole PFRON w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń.
 • Nowe zwolnienia od pracy a stany zatrudnienia.
 • Stany zatrudnienia i dokumentowanie szczególnych schorzeń na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji.
 • Stany zatrudnienia i dokumentowanie szczególnych schorzeń na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji.
 • Stany zatrudnienia i dokumentowanie szczególnych schorzeń na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji.
 • Stany zatrudnienia i dokumentowanie szczególnych schorzeń na podstawie art. 28 ustawy o rehabilitacji.

WYKŁADOWCA:

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – prowadzi
indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie – ONLEX.

KOSZT SZKOLENIA:

600,00 zł netto (738,00 zł z VAT) – od osoby z firmy
po 550,00 zł netto (676,50 zł z VAT) – od dwóch i więcej osób z firmy

 CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny.

Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.,
ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

   • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl
    Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
   • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu
    wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
   • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia.
Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
    z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
   • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu
    do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
   • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
   • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
   • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel: 501 368 420
E-mail: kontakt@onlex.pl