ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wydatkowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
z uwzględnieniem audytów Krajowej Administracji Skarbowej i kontroli PFRON.
Omówienie bieżących zagadnień związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza Państwa do udziału w konferencji szkoleniowej składającej się z dwóch paneli tematycznych.

Termin i miejsce konferencji:

11- 14 WRZEŚNIA 2022 ROKU

KAZIMIERZ DOLNY, UL. SADOWA 15

MAPKA DOJAZDOWA
www.dwaksiezyce.pl

Adresaci:

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Panel pierwszy:

Pierwszy i drugi dzień szkolenia (poniedziałek – wtorek) – wykład: mec. Anna Pałecka-Błaszczyk

Wykładowca:

Anna Pałecka-Błaszczykradca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie – ONLEX.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w KPRM, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, ukończyła także kurs samodzielnego księgowego bilansisty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji i organizacjach pracodawców. Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Szkoli pracodawców od 1999 r. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl. Reprezentuje (z sukcesami) pracodawców i osoby niepełnosprawne w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych  i sądowych.
Zajmuje się problematyką:

 • zatrudniania pracowników niepełnosprawnych głównie od strony pracodawcy, z uwzględnieniem kwestii praktycznych,
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (pozyskiwanie, zapewnienie zgodności uzyskiwanej pomocy z przepisami, sytuacje żądania zwrotu SOD przez PFRON, ustalanie trudnej sytuacji ekonomicznej, łączenie dofinansowania z innymi formami wsparcia w związku z COVID, wypełniania wniosków, rejestracji w PFRON),
 • pomocy publicznej związanej z COVID-19 (zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, subwencje z PFR, dotacje na kapitał obrotowy, limity pomocy publicznej w kontekście uzyskiwanego wsparcia, dofinansowań z UP, WUP),
 • zakładów pracy chronionej z uwzględnieniem obowiązków i przysługujących praw, uzyskania, utraty statusu,
 • wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec PFRON (INF-y, DEK-i, INFU),
 • wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, uzyskiwania zaświadczeń
  o pomocy de minimis, także w przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • opracowywania indywidualnych programów rehabilitacji,
 • wpłat na PFRON,
 • ulg we wpłatach na PFRON,
 • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców,
 • odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Panel drugi:

Trzeci dzień szkolenia (środa)

W drugim panelu omówimy zmiany w Prawie Pracy.

KOSZT SZKOLENIA:
2 799,00 zł netto (3 442,77 zł z VAT)  – dla jednej osoby z firmy.

Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.
ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE:

Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny) (pokój jednoosobowy za dopłatą –
120 zł+VAT), kolacja uroczysta z DJ, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, rejs statkiem   po Wiśle

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel. 501 368 420

e-mail: kontakt@onlex.pl