ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

ROCZNE ROZLICZENIE Z PFRON INF-2 ORAZ DEK-R. NOWE DRUKI INF-1, NOWE DEKI. ORZECZENIA – STOPNIOWY POWRÓT DO STARYCH ZASAD, UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Szanowni Państwo!

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line.

Szczegółowy program szkolenia oraz termin znajdują się poniżej.

Adresaci:grudnia

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr, osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów, w tym w zakresie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i stopniowego wygaszania ich ważności i powrotu do starych zasad, zmian ustawy
o rehabilitacji w zakresie wydłużenia terminów obowiązywania przepisów covidowych, nowych informacji INF-1, INF-2 i INF-Z, ostatnich interpretacji dotyczących ogólnego efektu zachęty oraz konieczności kierowania pracowników na badania lekarskie po zmianie stopnia niepełnosprawności.

Termin szkolenia on-line:

7 grudnia 2023 r. – godz. 10.00 – 14.00

Program szkolenia:

 • Roczne rozliczenie z PFRON za 2023 r. na druku INF-2 oraz DEK-R– do 22 stycznia 2024,
 • Nowe druki INF-1 – omówienie sposobu wypełniania
  1. osoby ze szczególnymi schorzeniami, o których mowa w art. 21 ustawy o rehabilitacji – tabela T1,
   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
  2. osoby ze szczególnymi schorzeniami, o których mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji – tabela T2, sposób dokumentowania,
  3. osoby ze szczególnymi schorzeniami, o których mowa w art. 28 ustawy o rehabilitacji – tabela T2, sposób dokumentowania,
  4. osoby, o których mowa w art. 38 ustawy o PIT – tabela T2 – wykonawcy pracy nakładczej.
 • Nowe deklaracje DEK-2a – omówienie sposobu wypełniania ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. danych o zatrudnieniu,
  2. wpłat w związku z niewykorzystaniem środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  3. innych wpłat na PFRON w związku z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:
  1. uchylenie art. 15h ustawy covidowej przez ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji
   i konsumentów, sposób powrotu do starych zasad,
  2. zasady wliczania do stanu zatrudnienia i wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych a wliczanie do stanu zatrudnienia:
  1. chwila nabycia prawa do poszczególnych uprawnień pracowniczych,
  2. możliwość zatrudniania pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na otwartym rynku pracy,
  3. zgoda lekarza na niestosowanie art. 15 w stosunku do osoby zatrudnionej – konstrukcja i jej konsekwencje,
  4. wliczanie do wskaźnika i stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (osoba zatrudniona na 1,5 etatu),
  5. skierowanie do lekarza po zmianie stopnia niepełnosprawności.

KOSZT SZKOLENIA:

600,00 zł netto (738,00 zł z VAT) – od osoby z firmy
po 550,00 zł netto (676,50 zł z VAT) – od dwóch i więcej osób z firmy

 CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny.

Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.,
ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl
  Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu
  wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia.
Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
  z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu
  do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel: 501 368 420
E-mail: kontakt@onlex.pl