ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Podsumowanie roku 2022 w tematyce zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.
Co nas czeka w 2023 r.

Szanowni Państwo!

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line.

Adresaci:

Szkolenie adresowane do dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Cel szkolenia:

     Podczas szkolenia omówimy wszystko co najważniejsze w tematyce zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w 2022 r.  i jakie są przewidywalne plany na 2023 r.
Przedstawimy nowy roczny druk DEK-R i stary INF-2. Na przykładach omówimy skutki wydłużenia ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i składanych od nich środków odwoławczych. Nie zapomnimy o dokumentowaniu szczególnych schorzeń na gruncie różnych przepisów ustawy o rehabilitacji. Mamy nowe podmioty uprawnione do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON, to będzie skutkować zmianami rozporządzeń.

 Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wzrośnie od 2023 r. i do jakiej wysokości? Co oznacza terminowość kosztów płacy zdaniem sądów administracyjnych i zdaniem PFRON. Porozmawiamy o każdym aspekcie efektu zachęty – ilościowym, jakościowym, „ogólnym” i kiedy można go nie wykazywać. Omówimy wyjaśnienia Ministerstwa odnośnie rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r. w kontekście terminowości ponoszenia kosztów płacy.

 Jaki wpływ na SOD ma trudna sytuacja ekonomiczna wykazana za 2021 r., a jaki za 2022 r. Terminy ustalania sytuacji ekonomicznej – wyjaśnienia PFRON.
Przypomnimy przepisy, które nadal obowiązują w związku z epidemią COVID, a które straciły ważność.
Pierwsze wnioski po audytach KAS, praktyka zerowania zaświadczeń o pomocy de minimis. Zarzut nieoszczędności.

Termin szkolenia on-line:
28 listopada 2022 r. – godz. 10.00 – 14.00

KOSZT SZKOLENIA:

       500,00 zł netto (615,00 zł z VAT)  – od osoby z firmy
po  480,00 zł netto (590,40 zł  z VAT)  – od dwóch i więcej osób z firmy
CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny.

Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.,
ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl
  Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu
  wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia.
Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
  z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu
  do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel:  501 368 420
E-mail: kontakt@onlex.pl