ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

OPTYMALIZACJA ROZLICZEŃ Z PFRON. NA CZYM ZYSKAĆ, ZAOSZCZĘDZIĆ I NIE STRACIĆ. NOWOŚCI ZWIĄZANE Z OSTATNIMI ZMIANAMI I CIEKAWE WYJAŚNIENIA.

Szanowni Państwo!

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line.

Szczegółowy program szkolenia oraz termin znajdują się poniżej.

Adresaci:

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Termin szkolenia on-line:

6 marca 2024 r. – godz. 10.00 – 14.00

Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów, w tym w zakresie wydłużenia orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w kontekście ich działania wstecz, zmian wynikających z ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy, możliwości wykazywania szczególnych schorzeń z różnych dokumentów. Omówimy także ustalanie stanów i wskaźników zatrudnienia na gruncie różnych przepisów ustawy o rehabilitacji. Powiemy także o zasadach uzyskiwania pomocy de minimis przy wydatkowaniu środków ZFRON czy uzyskiwaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Szkolenie będzie się koncentrować na możliwościach zgodnego z przepisami pozyskiwania maksymalnych kwot dofinansowań i innego wsparcia z PFRON.

Program szkolenia:

1.   Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 • chwila rozpoczęcia pobierania dofinansowania – ogólny efekt zachęty;
 • powstanie niepełnosprawności podczas zatrudnienia;
 • efekt zachęty;
 • legalne możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania do wynagrodzeń – zakres czasowy, korekty;
 • konieczność zwrotu dofinansowania (przykładowo przy ustalonym prawie do emerytury),
  a obowiązek zwrotu odsetek;
 • kiedy można żądać od PFRON zwrotu odsetek;
 • przedawnienie;
 • terminowość ponoszenie kosztów płacy, a rozłożenie na raty należności wobec ZUS.

2.   Nowe zwolnienia od pracy, a stany zatrudnienia.

3.   Postępowania administracyjne:

 • żądanie zwrotu dofinansowania – wpływ na sytuację pracodawcy,
 • wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu dofinansowania, a SOD bieżący,
 • czy i kiedy warto składać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • nadania rygoru natychmiastowej wykonalności i zajęcie rachunku bankowego z wniosku PFRON,
 • kiedy trzeba składać skargę do WSA,
 • wniosek o rozłożenie na raty dofinansowania do zwrotu – wymagane dokumenty, na co zwrócić uwagę,
 • umowa z PFRON
 • co się dzieje po uchyleniu decyzji przez WSA/NSA

4.   Kontrole PFRON w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń.
5.   Trudna sytuacja ekonomiczna – terminy ustalania, możliwości przeciwdziałania utracie prawa do dofinansowania.
6.   Stany zatrudnienia i dokumentowanie szczególnych schorzeń na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji.
7.   Stany zatrudnienia i dokumentowanie szczególnych schorzeń na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji.
8.   Stany zatrudnienia i dokumentowanie szczególnych schorzeń na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji.
9.   Stany zatrudnienia i dokumentowanie szczególnych schorzeń na podstawie art. 28 ustawy o rehabilitacji.
10.Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

 • nowe unijne rozporządzenie o pomocy de minimis – nowe zasady,
 • maksymalnie półroczny okres przejściowy starych zasad dla wydatków z ZFRON.

KOSZT SZKOLENIA:

600,00 zł netto (738,00 zł z VAT) – od osoby z firmy
po 550,00 zł netto (676,50 zł z VAT) – od dwóch i więcej osób z firmy

 CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny.

Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.,
ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl
  Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu
  wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia.
Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
  z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu
  do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel: 501 368 420
E-mail: kontakt@onlex.pl