ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Nowe zasady pomocy de minimis na przykładzie wydatków z ZFRON. Wypełnianie nowego formularza informacji, łączenie pomocy de minimis z innymi rodzajami pomocy.

Szanowni Państwo!

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line.

Szczegółowy program szkolenia oraz termin znajdują się poniżej.

Adresaci:

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr, osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Termin szkolenia on-line:

4 lipca 2024 r. – godz. 10.00 – 14.00

Szkolenie – nowe zasady ubiegania się o pomoc de minimis na przykładzie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wypełnianie formularza składanego przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Nowy limit i skutki jego przekroczenia. Łączenie pomocy de minimis z innymi rodzajami pomocy, w szczególności z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

1.   Wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dokonywane w ramach pomocy de minimis.

 • Wydatki z puli ogólnej:
 • Wydatki z IPR.

2. Intensywność pomocy w zależności od źródła finansowania wydatków.

3. Procedura uzyskiwania zaświadczenia o pomocy de minimis.

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis;
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis;
 • Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia;
 • Zażalenie;
 • Skarga do WSA;
 • Skarga kasacyjna do NSA.

4 Skutki prawne podważenia zaświadczenia (praktyka stwierdzania nieważności, informowania o braku obowiązywania zaświadczenia).

 • Co można zrobić po zakwestionowaniu wydatku;
 • Zwrot środków na ZFRON, wpłata na PFRON, odsetki.

5. Zwiększony limitu pomocy de minimis do 300 tys. EURO i nowy sposób jego ustalania.

6. Ustalenie wielkości podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. – pkt 6 Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

7. Ustalenie powiązań z innymi przedsiębiorcami na potrzeby pomocy de minimis – pkt 9 formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

8. Powiązania z przedsiębiorstwami w różnych krajach UE.

9. Informacje o utworzeniu podmiotu w wyniku podziału lub połączenia.

10. Sytuacja ekonomiczna wypełniania w sytuacji konieczności ustalenia stopy referencyjnej – przypadki.

11. Pomoc otrzymana w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis.

12. Przepisy intertemporalne przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

WYKŁADOWCA:

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – prowadzi
indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie – ONLEX.

KOSZT SZKOLENIA:

600,00 zł netto (738,00 zł z VAT) – od osoby z firmy
po 550,00 zł netto (676,50 zł z VAT) – od dwóch i więcej osób z firmy

 CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny.

Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.,
ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

   • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl
    Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
   • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu
    wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
   • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia.
Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
    z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
   • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu
    do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
   • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
   • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
   • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel: 501 368 420
E-mail: kontakt@onlex.pl