ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PRACODAWCÓW – JAK SIĘ ICH WYSTRZEGAĆ? #2

Szanowni Państwo!

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line.

Szczegółowy program szkolenia oraz termin znajdują się poniżej.

Adresaci:

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Termin szkolenia on-line:

27 marca 2024 r. – godz. 10.00 – 14.00

Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów, w tym w zakresie wydłużenia orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w kontekście ich działania wstecz, zmian wynikających z ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy, możliwości wykazywania szczególnych schorzeń z różnych dokumentów. Omówimy także ustalanie wszystkie warunki uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń oraz przeanalizujemy ryzyka, jakie pojawiają się przy pozyskiwaniu SOD.

Program szkolenia:

 1. Dokumentowanie niepełnosprawności na gruncie ustawy o rehabilitacji:
  a) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym także wydłużenie ważności orzeczeń na mocy ustawy z 19 grudnia 2023 r. – skutki prawne i przykłady;
  b) inne orzeczenia traktowane na równi z tymi orzeczeniami.
 2. Dokumentowanie szczególnych schorzeń uprawniających do zwiększenia SOD.
 3. Wliczanie do stanu zatrudnienia i wskaźników zatrudnienia.
 4. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy.
 5. Akta osobowe osób niepełnosprawnych:
  a) dane o stanie zdrowia – kiedy można je przetwarzać;
  b) skutki wycofania zgody na przetwarzanie;
  c) orzeczenia, informacja o warunkach zatrudnienia;
  d) badania profilaktyczne przy przedłożeniu nowego orzeczenia.
 6. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:
  a) chwila rozpoczęcia pobierania dofinansowania – ogólny efekt zachęty;
  b) efekt zachęty ilościowy i jakościowy;
  c) powstanie niepełnosprawności podczas zatrudnienia.
 7. Wnioskowanie o dofinansowanie:
  a) Wniosek WN-D termin i załączniki INF-D-P;
  b) możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania do wynagrodzeń – zakres czasowy, korekty;
  c) konieczność zwrotu dofinansowania (przykładowo przy ustalonym prawie do emerytury), a obowiązek zwrotu odsetek;
  d) kiedy można żądać od PFRON zwrotu odsetek;
  e) przedawnienie;
  f) terminowość ponoszenia kosztów płacy:
  – wynagrodzenia,
  – składki na ubezpieczenia społeczne,
  – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (zpch, były zpch).
 8. Ustalanie stanów zatrudnienia na potrzeby SOD, z uwzględnieniem nowych zwolnień od pracy:
  a) ustawa o rehabilitacji;
  b) rozporządzenie KE 651/2014.
 9. Trudna sytuacja ekonomiczna:
  a) druk INF-OPP;
  b) na jaki dzień jest ustalana sytuacja ekonomiczna
 10. Pozostałe warunki uzyskania dofinansowania:
  a) wypłata wynagrodzenia przed złożeniem wniosku;
  b) ustalenie prawa do emerytury osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  c) rachunek bankowy osoby niepełnosprawnej, wyjątki.
 11. Zwrot dofinansowania do wynagrodzeń:
  a) żądanie zwrotu dofinansowania – wpływ na sytuację pracodawcy;
  b) wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu dofinansowania, a SOD bieżący;
  c) czy i kiedy warto składać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  d) nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności i zajęcie rachunku bankowego z wniosku PFRON
  e) kiedy trzeba składać skargę do WSA;
  f) wniosek o rozłożenie na raty dofinansowania do zwrotu – wymagane dokumenty, na co zwrócić uwagę;
  g) umowa z PFRON;
  h) co się dzieje po uchyleniu decyzji przez WSA/NSA.
 12. Kontrole PFRON w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń.
  KOSZT SZKOLENIA:600,00 zł netto (738,00 zł z VAT) – od osoby z firmy
  po 550,00 zł netto (676,50 zł z VAT) – od dwóch i więcej osób z firmy

  CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny.

  Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.,
  ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres: kontakt@onlex.pl
  Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
  Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu
  wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
  Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

  ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia.
  Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi.

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

      • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
       z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
      • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu
       do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
      • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
      • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
      • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

  DODATKOWE INFORMACJE
  Ewa Kłosińska-Trzcińska
  tel: 501 368 420
  E-mail: kontakt@onlex.pl