ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Słów kilka o rozkładaniu na raty dofinansowania do wynagrodzeń

186 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Będąc w sytuacji, kiedy PFRON prowadzi wobec Ciebie – jako pracodawcy – postępowanie administracyjne dotyczące nakazania zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, możesz martwić się o to czy będziesz w stanie spłacić kwotę objętą decyzją ostateczną. Z mojej praktyki niestety wynika, że często są to kwoty niebagatelne. Nie dość, że niebagatelne, to jeszcze powiększone o odsetki obliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia wpływu dofinansowania na konto pracodawcy do dnia ich zwrotu.

Co wtedy robić?

Słów kilka o rozkładaniu na raty dofinansowania do wynagrodzeń

Ustawa o rehabilitacji zawiera kilka rozwiązań.

Po pierwsze, pracodawca może starać się o umorzenie odsetek. ALE (bo zawsze jest jakieś ale), warunkiem skorzystania z umorzenia odsetek jest spłata należności głównej nie później niż w terminie określonym w art. 49 e ust. 2 ustawy o rehabilitacji, czyli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu. W PRAKTYCE pracodawcy raczej nie dokonują spłaty należności po otrzymaniu wezwania, w którym mamy wskazaną „wstępnie oszacowaną” kwotę dofinansowania do zwrotu. Po bezskutecznym upływie tego terminu Fundusz wszczyna postępowanie administracyjne, w wyniku którego określana jest już zwykle mniejsza, zwykle wskutek odpowiednich – także moich – działań, kwota pomocy publicznej do zwrotu.

Poczytaj też o: Nowa praktyka PFRON w zakresie oprocentowania od nadpłaty

Niestety, w kilku przypadkach, zdaniem Funduszu, aby móc skorzystać z umorzenia odsetek, należało zapłacić należność główną w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Trudno się z taką interpretacją zgodzić ale musimy o niej wiedzieć.

Przepisy nie przewidują umorzenia należności głównej

Po drugie, można starać się o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności głównej i odsetek.

Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych lub odroczenie terminu ich płatności może nastąpić jednokrotnie, a całkowity okres spłaty nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.

Nie dawało mi spokoju użyte w tym przepisie sformułowanie „jednokrotnie” w kontekście pracodawców, w stosunku do których prowadzonych jest kilka postępowań administracyjnych, znajdujących się na różnych etapach, za różne okresy. Jednak, podczas jednego ze spotkań w PFRON, uzyskałam informację, że można uzyskać ulgę jednokrotnie w stosunku do danej należności, co daje szanse na rozwiązanie pewnych problemów z płatnościami.

Czy PFRON rozpatrzy wniosek o rozłożenie na raty należności czy odroczenie terminu płatności pozytywnie?

Jest na to duża szansa. Oczywiście, wniosek należy dobrze uzasadnić i udokumentować, w czym mogę pomóc. Można liczyć na rozłożenie na raty nawet na kilka lat.

Od należności pieniężnych, które rozłożono na raty lub odroczono termin ich płatności, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku.

Podczas trwania umowy nie jest wstrzymywania wypłata dofinansowania bieżącego, chyba że powstaną inne zaległości wobec PFRON.

ALE NIE ZA DARMO

Za złagodzenie dolegliwości płatniczych ustala się opłatę równą sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik mógłby uzyskać na zasadach rynkowych.

PFRON wyliczył, że kosztuje to 11,87 % w stosunku rocznym.

A zatem wiemy z czego ta przychylność może wynikać, nie jest to tania impreza.

Trzeba także pamiętać, że w razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności określonych w umowie ulega ona rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.