ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Krótka historia zmian przepisów dotyczących refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców – art. 25a ust. 1 ustawy o rehabilitacji

222 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W naszej Kancelarii, oprócz pracodawców osób niepełnosprawnych, pojawiają się także niepełnosprawni pracownicy, zwłaszcza Ci, których uzdrowiono, oraz niepełnosprawni przedsiębiorcy.

Ustawodawca dość często w ostatnich latach zajmował się sprawą refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, co niestety nie wyszło im do końca na dobre.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

… była od początku (1 stycznia 2008 r.) uwarunkowana terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne w całości. Jednak zdarzały się sytuacje, w których osoby niepełnosprawne nie spełniały tej przesłanki. I dochodziło do konieczności zwrotu refundacji wraz z odsetkami w wysokości obliczonej jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania do dnia zwrotu.

W związku z tym, zmieniono warunki uzyskiwania refundacji, i od 1 października 2015 r. uzyskanie tej pomocy było możliwe. Ale pod warunkiem opłacenia składek w całości, zrezygnowano z wymogu zachowania terminu ustawowego.

Jednak od dnia 1 lipca 2016 r. wprowadzono nowy warunek w postaci opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku. Był to przepis, którego brzmienie wprowadziło wiele osób w błąd, gdyż często przedsiębiorcy tego samego opłacali składki i składali wniosek o refundację. A w świetle obowiązujących przepisów przez to tracili prawo do wsparcia. W związku z tym, ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje, że warunkiem uzyskania refundacji będzie opłacenie refundowanych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Dodatkowo, ten korzystniejszy warunek opłacania składek będzie stosowany z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2016 r. Dzięki temu wielu niepełnosprawnych przedsiębiorców odetchnie teraz z ulgą.

Warto przy tym wspomnieć o ciekawym orzecznictwie

… dotyczącym tej kwestii. W wyroku z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1425/15, Naczelny Sąd Administracyjny skonstatował, że:

Uchybienie terminowi opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nieprzekraczające 14 dni nie powoduje utraty prawa do refundacji składek.

W wyroku z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt II GSK 2203/15, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że:

Nie jest do zaakceptowania wykładnia dopuszczająca sytuację w której osoby niepełnosprawne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, w przypadku minimalnego nawet uchybienia terminowi do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne są pozbawiane refundacji składek podczas gdy pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie tracą uprawnienia do otrzymania dofinansowania, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów.

Tę, prokonstytucyjną, wykładnię przepisów prawa materialnego, zrównującą sytuację niepełnosprawnego przedsiębiorcy i pracodawcy osób niepełnosprawnych zaakceptował także NSA w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II GSK 2765/15.

A zatem, drogi Czytelniku, gdybyś miał jakieś problemy w powyższym zakresie, może się okazać, że będziemy mogli Ci pomóc.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.