ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Optymalizacja rozliczeń z PFRON. Szkolenie 6 marca 2024

225 Wyświetleń

 

Drogi Czytelniku,

Zapraszam Cię serdecznie na szkolenie online, które odbędzie się 6 marca 2024 r. LINK DO ZAPISU

Na przełomie 2023 i 2024 sporo się działo.

Weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r, poz. 2768), która wydłużyła ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, co miało także wpływ na kwestie związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

1 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie unijne w sprawie pomocy de minimisrozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które będzie obowiązywało do 31 grudnia 2030 roku z półrocznym okresem przejściowym. Wprowadza ono nowe zasady udzielania pomocy de minimis, które omówimy. Powiemy także o o tym, czy wydatki w ramach pomocy de minimis ponoszone ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są wydatkowane już na zasadach z nowego rozporządzenia, czy jeszcze rozporządzenia 1407/2023.

12 stycznia 2024 r. został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44).

Pracodawcy wnioskują o podwyższenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Pojawiają się nowe interpretacje dotyczące dokumentowania niepełnosprawności, które mogą mieć znaczący wpływ na ustalanie stanów zatrudnienia jak i na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Podczas szkolenia omówimy możliwości uzyskania jak największego przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń.

Zajmiemy się także problematyką ustalania stanów zatrudnienia na gruncie różnych przepisów ustawy o rehabilitacji.

 

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk  

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.