ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dalsze prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji – ulgi we wpłatach na PFRON z krótkim komentarzem

279 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Jeśli interesują Cię projektowane zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON, to nie możesz pominąć lektury sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z 11 kwietnia 2018 r. – druk sejmowy nr 2292: http://orka.sejm.gov.pl/

W telegraficznym skrócie:

 • zmiany dotyczące ulg mają wejść w życie 1 października 2018 r. (wcześniej miały zacząć obowiązywać już 1 lipca 2018 r.),
 • na szczęście informację o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON, przekażesz kontrahentowi razem z fakturą jednokrotnie w danym roku (a nie z każdą fakturą),
 • wraz z tą informacją przekażesz informację o możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat oraz o możliwości odwołania oświadczenia o rezygnacji (czyli jeśli kontrahent nie złoży oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z ulg, to należy domniemywać, że chce z nich korzystać, a zatem każde terminowe opłacenie należności będzie skutkowało obowiązkiem wystawienia ulgi),
 • kwota ulgi nie będzie mogła być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup, o którym mowa w ust. 1, określonej na fakturze, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem korekt tej faktury (czyli ulga nie może przekraczać 50% kwoty netto na fakturze za produkcję lub usługę własną sprzedającego. Niestety z uwzględnieniem korekt tej faktury, co może zmienić proces wystawiania ulg w niekończącą się opowieść…)
 • do obliczenia kwoty ulgi będziesz brał wyłącznie zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody, o których mowa w ust. 8.
  • 8. Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu.

 • Jednak przy obliczaniu stanu zatrudnienia i wskaźnika (30% szczególnych schorzeń) będziesz uwzględniał zatrudnienie pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup (ciekawe…)
 • Ponadto do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników, o których mowa w ust. 1 i 5–
  7,  będziesz stosował wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 (zmiana jest niezbędna żeby nikomu się nie nudziło, ani pracodawcom, ani kontrolującym)
 • Wystawisz ulgę w dwóch sytuacjach (uwaga na nowy termin)
  • niezwłocznie po otrzymaniu odwołania oświadczenia o rezygnacji, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup, oraz terminowym uregulowaniu należności,
  • niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności w przypadku nieotrzymania oświadczenia o rezygnacji, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
   przypadał termin płatności za zakup, lub w przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1a (brak przekazania informacji o zasadach).
  • w obydwu powyższych przypadkach, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup (tutaj nie rozumiem zamysłu ustawodawcy).

Przepisy przejściowe, dwie zasady:

 • Pracodawca, który przed dniem 1 października 2018 r. nabył prawo do obniżenia wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych (dokonał zakupu, terminowej zapłaty za fakturę  i otrzymał ulgę)
 • Pracodawca, który przed dniem 1 października 2018 r. dokonał zapłaty za zakup potwierdzony fakturą uprawniający do obniżenia wpłat na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, może nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na warunkach dotychczasowych (dokonał zakupu, terminowej zapłaty za fakturę)

Na dłuższy komentarz, drogi Czytelniku, poczekasz do uchwalenia ustawy.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.