ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Czy składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stanowią koszty płacy ?

283 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

To zdecydowanie najczęściej zadawane pytanie w ostatnich dniach:

Czy składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stanowią koszty płacy?

składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Od stycznia 2019 r. pracodawcy obowiązani są opłacać składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,15%, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,30%.

Składkę na SFWON płatnik oblicza łącznie ze składką FP, a ZUS sam dokonuje poboru na SFWON. Ustawa o SFWON nie zmieniła w ustawie o rehabilitacji definicji kosztów płacy w związku z tym do kosztów płacy od stycznia 2019 r. mamy zaliczyć FP 2,30% czy 2,45%?

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), przychodami Funduszu są obowiązkowe składki na Fundusz, o których mowa w art. 4, w wysokości określonej ustawą budżetową.

Zobacz tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych >>

W myśl art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji – koszty płacy oznaczają wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wprawdzie składki na SFWON płatnik oblicza łącznie ze składkami na FP i wykazuje w deklaracji w kwocie łącznej, to jednak nie ma wątpliwości, że są to odrębne tytuły składkowe.

W konsekwencji, wobec ich nieujęcia w definicji kosztów płacy w ustawie o rehabilitacji – nie mogą być one uznane za koszty płacy i nie przysługuje do nich dofinansowanie do wynagrodzeń. A zatem do kosztów płacy zaliczymy 2,30% składki na FP.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj też:

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.