ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców MŚP

278 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj przypominam Ci o możliwości skorzystania z zamrożenia cen prądu.

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców

Oświadczenie, zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. Nr 2243) mogą złożyć w szczególności przedsiębiorcy mający status:

1) mikroprzedsiębiorcy,

2) małego przedsiębiorcy,

3) albo średniego przedsiębiorcy,

w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Mikroprzedsiębiorca

Przypomnijmy, że mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca

Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Średni przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Prawo działalności nie gospodarczej nie wymaga aby przy ustalaniu wielkości przedsiębiorcy uwzględniać powiązania. Należy zatem przyjąć, że badamy wielkość danego podmiotu występującego z wnioskiem o zamrożenie ceny prądu.

Od kiedy obowiązują obniżone ceny energii elektrycznej?

Obniżone ceny energii elektrycznej obowiązują od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 (z pewnymi wyjątkami) ale warunkiem skorzystania z nich jest złożenie oświadczenia sprzedawcy energii elektrycznej.

Jeżeli zostanie ono złożone do 30 listopada 2022 r., wtedy obniżona cena będzie stosowana od 1 grudnia 2022 r., a jeżeli firma nie dotrzyma  tego terminu, to obniżona cena będzie stosowana od początku kolejnego miesiąca.

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców MŚP – wzór oświadczenia

Tu można znaleźć wzór oświadczenia, które trzeba złożyć do swojego sprzedawcy energii.

Warto wiedzieć, że oświadczenie można złożyć:

1) pisemnie z własnoręcznym podpisem albo drogą pocztową – liczy się termin nadania w placówce Poczty Polskiej,

2) elektronicznie opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Dotrzymanie tych warunków umożliwi korzystanie z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Wynagrodzenie niepełnosprawnych pracowników wypłacone w styczniu 2022 a zachowanie prawa do dofinansowania do wynagrodzeń – stanowisko BON

Lato w pełni, Nowy Polski Ład wszedł już w życie, Krajowa Administracja Skarbowa nie próżnuje i wszystkie wydatki z ZFRON kwestionuje.

Zdarzają się nawet afrykańskie upały, a tu wraca zimowy problem, a raczej jego rozwiązanie. Przynajmniej dla niektórych [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.