ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wykonanie wyroku TK z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 – projekt ustawy nr druku sejmowego 2773

420 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

mój niedawny wpis dotyczył wyroku TK z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK/19/17

Najprawdopodobniej wakacyjny nastrój spowodował, że nie odnalazłam wtedy projektu ustawy, wykonującej to orzeczenie. Dzisiaj chciałam zatem przedstawić rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 2773), który wpłynął do Sejmu dnia 17 lipca 2018 r. i został skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. SK 19/17


Projekt ustawy wykonującej wyrok TK

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowejArtykuł 2 projektu ustawy ma wprowadzić zmianę do art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w którym wprowadzenie do wyliczenia otrzyma brzmienie:

W orzeczeniu powiatowego zespołu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące w szczególności:”.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.

Ta zmiana pozwoli na umieszczanie w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P, wskutek uregulowania tej materii w ustawie – zauważmy jednak, że dopiero od 1 października 2018 r. (przy takim brzmieniu projektu ustawy).

Pozostanie kwestia orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych w okresie od 27 czerwca do 30 września 2018 r. – bez wskazania przyczyny niepełnosprawności 02-P (dlatego warto zastanowić się nad składaniem odwołań od orzeczeń).

Ponadto, trzeba pamiętać, że w myśl art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, przy dokumentowaniu szczególnych schorzeń stosowana jest zasada ich uwzględniania od dnia przedłożenia pracodawcy dokumentu potwierdzającego ich wystąpienie u pracownika.

pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.