ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Kontrole ZFRON mają być przeprowadzane przez Izby Skarbowe

220 Wyświetleń

Dofinansowanie do wynagrodzeńDrogi Czytelniku,

Pracodawca z drugiego końca Polski pyta:

Czy to prawda, że ZFRON-u nie będzie już kontrolował PFRON?

Otóż, proszę sobie wyobrazić, że z formalnego punktu widzenia, PFRON nigdy nie kontrolował ani nie kontroluje ZFRON-u.

PFRON nie dokonuje kontroli ZFRON, a prowadzi postępowanie podatkowe dotyczące wpłat na Fundusz związanych w szczególności z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

***

Wedle art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji kontrola prawidłowości realizacji przepisów ust. 1-4a wykonywana jest przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Kontrola ta może być również wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Protokół kontroli podatkowej jest przekazywany do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który po jego analizie, dokonuje wszczęcia postępowania podatkowego za okres, w którym podatnik podpisał protokół albo za okres, w którym doszło do ujawnienia nieprawidłowości. Takie postępowanie toczy się na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej – w zasadzie w siedzibie organu. Pracodawca ma obowiązek przekazywać dokumenty. Uprawnienia organu podatkowego  I instancji przysługują Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  a od jego decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, z którym można zapoznać się pod linkiem:

projekt ustawy o zmianie ustawy o KAS

W myśl artykułu 4 tejże ustawy – art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji ma otrzymać brzmienie, zgodnie z którym „Ocena prawidłowości realizacji przepisów ust. 1–4a jest wykonywana przez właściwego miejscowo dyrektora izby administracji skarbowej na zasadach określonych w rozdziale 2 działu V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i1039).”.

Zmiana ta ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak proces legislacyjny w tym przypadku zapewne jeszcze trochę potrwa.

W konsekwencji ZFRON będzie kontrolowany przez Izby Skarbowe w trybie audytu, i kończyć się będzie wydaniem sprawozdania, opinii lub zalecenia, które będą przekazywane także do PFRON.

I PFRON nadal będzie prowadził postępowania podatkowe, i nadal nie będzie przeprowadzał kontroli ZFRON…

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

*****

Poczytaj również:

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

Jedna odpowiedź

  1. Zgadza się w 100%, ciekaw jestem tylko co z kontrolami które zostały wszczęte przez urzędy skarbowe i nie zakończone do momentu wejścia w życie tego przepisu, czy kontrola przekształci się automatycznie w audyt