ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Sprawozdania finansowe do PFRON za 2019 r. składamy do 15 lipca 2020 r.

907 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Po raz kolejny w moim życiu wróciłam do pracy w domu, czyli obecnie zdalnej. Po kilkunastu latach pracy w Śródmieściu, przy ulicy Gałczyńskiego w Warszawie, pracowałam 5 lat w warunkach domowych, co miało swoje dobre i złe strony. Ostatnich 6 lat znowu w biurze.  I proszę, tym razem „kwarantanna domowa” z powodu koronawirusa.

Zostały odwołane zaplanowane od 16 marca 2020 r. rozprawy w:Sprawozdania finansowe do PFRON za 2019 r. składamy do 15 lipca 2020 r.

  • Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, przy czym rozpoznawane mają być sprawy na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym oraz sprawy inne – załatwiane na posiedzeniach niejawnych w składzie jednoosobowym,
  • Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który także będzie działał na posiedzeniach niejawnych.

Natomiast terminy, póki co, nieubłaganie biegną i PFRON zamieścił informacje na temat składania sprawozdań finansowych za rok 2019 r.

Sprawozdania finansowe do PFRON za 2019 r. składamy do 15 lipca 2020 r.

Warto w tym momencie przypomnieć, iż obowiązkiem składania sprawozdań finansowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są objęci przedsiębiorcy korzystających z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, inni niż mikro- i mali przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca składający sprawozdanie finansowe do KRS

W 2020 r., w sytuacji gdy przedsiębiorca średni lub inny (duży czyli niebędący MŚP) składa drogą elektroniczną sprawozdanie finansowe za 2019 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – PFRON pozyska sprawozdanie z KRS.

Nie trzeba będzie już składać sprawozdania drogą pisemną, z wyjątkiem sytuacji, w których w razie weryfikacji przez Fundusz dojdzie do stwierdzenia nieprawidłowości. Wtedy organ będzie mógł wezwań beneficjenta do uzupełnienia danych.

Przedsiębiorca nieskładający sprawozdania finansowego do KRS

Natomiast przedsiębiorcy średni i inni (niebędący MŚP), którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS (np. osoby fizyczne), muszą dopełnić obowiązku złożenia do PFRON również w terminie do 15 lipca 2020 r. do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON:

  1. sprawozdania finansowego, albo
  2. oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.

Obowiązek ten można zrealizować drogą pisemną lub elektroniczną (sprawozdanie lub oświadczenie podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym) na wskazane przez Fundusz skrzynki podawcze.

Skutki niewypełnienia obowiązku

Niezłożenie sprawozdania lub oświadczenia we wskazanym terminie może skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

I pamiętajmy, że przywrócenie comiesięcznej wypłaty dofinansowania może zająć w niektórych sytuacjach nawet i 3 miesiące.

 

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

PS. Zdjęcie własne

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.